nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Peníze ve firmě

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Peníze ve firmě

09:41 16.06.2022

Když už se peníze za prodaný produkt do pokladny či na účet firmy dostanou, začíná se odvíjet proces hospodaření s nimi. Ne každý to však dovede a v pozici podnikatele je neschopnost hospodařit katastrofou.

Nehospodaření

Projevuje se tím, že platby probíhají nekoordinovaně z různých zdrojů, obvykle pozdě až na základě upomínek a vymáhání. Podobně probíhá i nákup, který se řídí spíše momentální příležitostí či zaujetím pro něco, co možná ani není potřeba, ale splnilo to podmínku úspěšného prodeje. Pokud se v podnikatelském prostředí řízeně nehospodaří, je takový podnikatelský subjekt předem určen ke své ekonomické záhubě, která se dostaví po vyčerpání všech zdrojů, kterými se kryly nezplacené a neustále narůstající závazky.

Rozpočtování

Pojem rozpočet možná v některých uších zní trochu falešně a je spojován s pocitem usměrňování toků v něčím zájmu při současném zakrýváním skutečného zájmu a určené funkci peněz v něm. Nemusí to ale vždy tak být. Dobře sestavený rozpočet může bránit neuváženým rozhodnutím a může také vysílat signály o nežádoucím vývoji ekonomické situace. Proto není na škodu si rozplánovat nakládání s penězi v souladu s plánem rozvoje a snažit se tento plán dodržovat, případně usměrňovat podle vývoje situace.

Převody peněz

Docílené plánované objemy peněz se obvykle převádějí ve prospěch realizace záměru a tyto převody by měly podléhat přísné kontrole a důslednému sledování. Často se objevují převody mezi bankou a pokladnou jednoho subjektu a není výjimkou, že tento převod není dokončen ve smyslu „z bankomatu se vybralo ale do pokladny nedoputovalo". Takový proces se může nazvat různým označením: zapomnětlivost, nedůslednost, krádež, defraudace, tunelování...atd. V každém případě jde o procesy, které se snadno a brzy odhalí, pokud je pravidelně a důsledně kontrolován a srovnáván účetní a fyzický stav pokladny.

Řádné hospodaření

Podnikatel má ze zákona povinnost řádně hospodařit. Řádné hospodaření spočívá v řízení finančních toků tak, aby dokázal plnit všechny své závazky vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům a aby jim nezpůsoboval svými neuváženými kroky problémy. Řádnému hospodaření je třeba se učit a vnímat jej jako pravidla pro samotnou existenci podnikatelského subjektu. Snahám o úmyslné porušování pravidel je třeba bránit.

Autor: J.Novotný