nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Paušální výdaje

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Paušální výdaje

14:09 10.02.2011

Přejít na paušální výdaje není jen tak jednoduché. Pokud Vám někdo nabídne zpracovat přiznání a uplatní paušální výdaje bez toho, aby se přesvědčil, jak to bylo v loňském roce, může Vám způsobit značnou škodu.

Uplatnění paušálních výdajů

Oproti loňskému roku došlo u výdajových paušálů opět ke změně, tentokrát v neprospěch některých podnikatelských činností. Týká se to především fyzických osob, které mají příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů § 7 odst.1 písm. c. a dále pak podnikatelů, kteří přiznávají příjmy z užití nebo poskytnutí práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou případů zdaněných srážkou daní podle §7 odst.6.

Pro uvedené fyzické osoby lze uplatnit paušální výdaj ve výši 40%. V loňském přiznání si tato skupina lidí mohla uplatnit o dvacet procent více.

Tento snížený paušál se vztahuje i na poplatníky, kteří přiznávají příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů a dále pak na znalce, tlumočníky, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních předpisů a příjmy z činností insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Přechod ze skutečných výdajů na paušál

Pokud jste si v roce 2010 uplatňovali skutečné výdaje a v roce 2011 chcete přejít na výdaje paušální, musíte si nejprve zjistit, zda ke konci roku 2010 máte evidovány pohledávky, závazky a zásoby. Pokud ano, tak v takovém případě budete muset podat dodatečné přiznání za rok 2010. O hodnotu pohledávek pak musíte zvýšit příjmy roku 2010, o hodnotu závazků zvýšit výdaje a o hodnotu zásob snížit výdaje roku 2010. Vedle dodatečného přiznání bude třeba ještě podat i opravné přehledy na SP a ZP, protože se tím změní vyměřovací základ pro pojistné za rok 2010 a na zálohy pro rok 2011. Příjmy, které v roce 2011 plynou z takové pohledávky, se pak nezahrnují mezi příjmy tohoto roku. Pro toho, kdo podcení tento princip je připravena sankce podle Daňového řádu a finanční úřad nemá nástroj na prominutí z důvodu neznalosti.

Ostatní skupiny fyzických osob

Beze změny, tedy ve výši 80% zůstávají paušální výdaje z příjmů ze zemědělské činnosti a z příjmů řemeslných činností
Beze změny zůstávají ve výši 60% příjmy z ostatních živností, které nejsou živností řemeslnou
Beze změny zůstávají paušální výdaje ve výši 30% u pronájmů.

Upozornění

Mnoho živnostníků nepostřehlo, že v platnost vstoupil nový Daňový řád. Tento předpis je poněkud přísnější a neumožňuje projevit toleranci nad opomenutím nebo nevěděním. Je proto třeba velmi pečlivě zpracovat své daňové tvrzení a nezapomenout ho podat a zaplatit daň včas. Posledním termínem je tentokrát datum 1.4.2011 pro ty, kteří do té doby nedoručí správci daně zplnomocnění od daňového poradce k podání v prodloužené lhůtě.

Autor: J.Novotný