nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Osobní ohodnocení

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Osobní ohodnocení

11:14 05.06.2013

Zákoník práce poskytuje příležitost využívat pro odměňování celou škálu různých mzdových složek. Tyto složky mzdy však nesmí být v konečném součtu nižší, než částka, kterou stanoví zákoník práce jako nejnižší možnou.

Pohyblivé složky mzdy

Pokud zaměstnavatel chce motivovat pracovníky k pracovnímu výkonu, může využít i pohyblivých složek mzdy za předpokladu, že zaměstnanci zaručí výplatu minimálně na hranici zaručené mzdy, která mu vzhledem ke složitosti a náročnosti práce náleží. Využít k tomu lze například prémie, či jiné složky, které si zvolí, například i osobní ohodnocení.

Prémie

Vyplácení pohyblivé složky mzdy je vhodné činit podle vlastního předpisu, se kterým jsou zaměstnanci předem seznámeni. Předpis uvádí kritéria hodnocení i způsob hodnocení zaměstnance. V takovém případě nedojde nikdy k objektivnímu hodnocení, protože hodnotitelem je příslušný vedoucí, který výkon pracovníka posuzuje na základě vlastního pohledu, tedy pohledu zcela subjektivního. Předpokládá se však, že příslušný vedoucí je dostatečně kompetentní k tomu, aby co nejlépe využil svého postavení k tomu, aby se objektivitě co nejvíce přiblížil. Směrnice, nebo předpis by tak měl stanovit nejen kritéria, na jejichž plnění se pracovník svou prací podílí, ale i způsob rozdělování výsledné odměny. Tím je zaručeno alespoň to, že jsou posuzováni všichni stejně podle předem daných pravidel a výše odměny se rozděluje v závislosti na dosažený výsledek za sledované období a podle jasných pravidel.

Osobní ohodnocení

Osobní ohodnocení je podobnou složkou mzdy jako prémie. Na rozdíl od prémie, která hodnotí spíše dosažené hospodářské výsledky a podíl jednotlivých pracovníků na jejich dosažení, je osobní ohodnocení spíše složkou posuzování osobního přínosu a přístupu k plnění pracovních úkolů zaměstnancem ve sledovaném období, v nichž pracovník dosáhl požadovaných parametrů pro výplatu. Parametry mohou být například: Pořádek na pracovišti, samostatnost, dochvilnost či další předpoklady pro to, aby byl zaměstnanec osobně ohodnocen, protože je může sám ovlivňovat svým osobním přístupem k výkonu pracovních úkolů.

Výše pohyblivých složek

Výše pohyblivých složek se může měnit, například v závislosti na celkových hospodářských výsledcích a může se pohybovat směrem nahoru i dolu. Nemůže však nahrazovat další povinné součásti mzdy, jakými jsou například příplatky za prostředí, noční příplatky, příplatky za práci v sobotu, neděli a ve svátek a další, na které má zaměstnanec nárok ze zákoníku práce. Pohyblivé složky jsou tak jednoznačně motivačním nástrojem a je třeba k nim připojit i pravidelná vyhodnocování nejen jednotlivců, ale i celku a jím dosažených výsledků.

Směrnice

Uplatnění osobního ohodnocení vyžaduje tedy vypracování směrnice, v níž si zaměstnavatel nastaví pravidla pro hodnocení a ocenění. Směrnice je dokumentem, který musí být jednak aktualizován v souladu se změnami vyšších právních norem, ale i v souladu se změnami podmínek na trhu. Směrnice musí být řádně implementována těm, kterých se dotýká a to průkazným způsobem.

Spory

Pokud v souvislosti s odměňováním vzniknou pracovněprávní spory, je směrnice stejně důležitá, jako pracovní smlouva a důležité jsou i další dokumenty, které dokládají změny a jejich důvody. Pokud není směrnice aktualizována a nevedou se doklady, které jednoznačně doloží důvody ke změnám, je takový spor obvykle rozhodován v neprospěch zaměstnavatele.

Autor: J.Novotný