nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Odměňování 2019

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Odměňování 2019

07:41 08.09.2019

Tlak na zvyšování mezd je celkem pochopitelný, může však mít nejen pro zaměstnavatele katastrofální dopady. Kromě hovorů o navýšení je proto na čase mluvit i o zásluhovosti.

Neřízené mzdy

Pokud zaměstnavatel uzavře se zaměstnavatelem pracovní smlouvu s pevně stanovenou mzdou, je to pro něj jistě jednodušší, ale je to první chybný krok, protože tím svého zaměstnance odstavil od motivace k pracovnímu výkonu. I při počáteční spokojenosti se tato vytratí doslova během několika měsíců a zaměstnanec začne sám hledat to, co by ho k dalšímu setrvání u firmy motivovalo!

Špatně řízené mzdy

Odměňování podle toho, jak se zaměstnanec zaměstnavateli jeví není dobrým modelem a často vede k hádkám, stížnostem a z toho plynoucím kontrolám, jejichž důsledkem je sankce. Přestože už většina zaměstnavatelů pochopila, že mzda není tím jediným, čím na sebe váží své zaměstnance, zůstává stále mzda hlavním motivačním nástrojem. Proč?

Vnímání mzdy

Pro zaměstnance je mzda odměnou za svůj stávající pracovní výkon a pokud zjistí, že zvýšený pracovní výkon na výši mzdy nemá vliv, tak ho prostě nepodává. S rostoucími cenami i rostoucím společenským konzumem je potřeba rostoucího objemu prostředků na život stále vážnějším problémem. Potřeba růstu odměny se pak může dostat do situace, kdy za neměnnou výši mzdy klesá pracovní výkon až do doby, kdy zaměstnanec dobrovolně, či nuceně odchází. Zaměstnavatel buď podlehne tlakům na zvyšování mezd, nebo nastaví pravidla tak, aby zvyšování mezd (které s sebou samozřejmě nese i zvyšování částek odvodů) mělo odraz ve výkonu firmy. Pokud to nedokáže tak, je existence firmy značně ohrožena.

Druhy odměňování

Zaměstnavatelé dlouhodobě vyhledávají způsoby jak odměňovat zaměstnance. Často používaným a ze zahraničí přebraným modelem odměňování je roční plán osobního růstu zaměstnance a jeho hodnocení. Tento nástroj lze používat u firem, které mají silné finanční rezervy a vysoké postavení na trhu, aby mohly splnit to, co přislíbí. Často se stává, při tomto způsobu odměňování, že po ročním působení u firmy zaměstnance končí pro nespokojenost z jedné, nebo druhé strany.
Vícesložková mzda se proto jeví v našich podmínkách jako nejpříznivější. Zaměstnanec je hodnocen po uplynutí každého měsíce prostřednictvím složek mezd, které vyhodnocují jeho osobní přínos i ekonomické výnosy z toho plynoucí.

Podmínky pro odměňování

Zaměstnavatel musí nejprve dobře nastavit systém odměňování. Určit parametry pro hodnocení a spočítat, aby odměna při maximálním plnění udržela úroveň podílu mezd na celkových nákladech firmy, aby nedošlo k tomu, že díky maximálnímu výkonu pracovníků došlo k tomu, že není z čeho výkon zaplatit. Zaměstnavatel proto musí přípravě vnitřního systému odměňování věnovat patřičnou pozornost.
Pomohli jsme už mnoha subjektům nastavit vnitřní systém odměňování a tím stabilizovat jejich ekonomiku. Neváhejte se i vy na nás obrátit.

Autor: Bc. Martin Novotný