nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / O mzdách v roce 2021

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

O mzdách v roce 2021

13:34 24.11.2020

Rok 2021 opět přinese další zvýšení minimální mzdy a současně s ní se zvýší i úroveň zaručených mezd

Zaručená mzda

Tento ne příliš správně vnímaný pojem může přinést problém spojený se zařazením zaměstnance do skupiny prací, v níž je zaručena minimální výše mzdy stejně, jako u skupiny prací, kde se vyplácí mzda nepodkročující úroveň minimální hranice mzdy stanovené předpisem. Do problémů se tedy může dostat i ten zaměstnavatel, který sice nemá zaměstnance zařazené do skupiny prací, na kterou se vztahuje minimální mzda (uklízečka, která nepracuje s chemikáliemi a nestoupá na žebřík, nebo vrátný, jehož úkolem je dohlížet, aby do objektu nevstupoval někdo nepovolaný.
Zaměstnavatelé tedy budou muset opět nahlédnout do svých vnitřních mzdových předpisů a dokumentů, aby zjistili, zda se v některém případě nedostávají pod limit hranice zaručené mzdy pro danou skupinu prací.

Prohlášení

Růžový (pro mnohé nesrozumitelný) formulář se bude na počátku roku opět podepisovat, aby mzdová účetní mohla správně uplatňovat slevy na daních. Nevyplněný a nepodepsaný formulář znamená doměrek a ten obvykle dopadá na hlavy mzdových účetních, pokud uplatnily slevy z tohoto titulu neoprávněně. Zaměstnavatel by tento formulář neměl podceňovat a na hromadnou podpisovou akci by se měl dobře připravit a připravit na ní by měl i zaměstnance, kteří obvykle bez podpory znalé osoby si s formulářem nejspíš ani neporadí.

Evidence

Zejména evidence docházky je častým kamenem úrazu. Kontrolním orgánům nestačí excelovské tabulky nebo kniha příchodů a odchodů, do které se všichni zapisují společně. Pobyt zaměstnance na pracovišti je třeba přesně zaznamenávat a to i v zájmu zaměstnavatele. Zaznamenávají se nejen příchody a odchody, ale i přestávky a nepřítomnost na pracovišti z důvodu překážky v práci. Evidence přítomnosti na pracovišti je na konci měsíce podepsána zaměstnancem, který tím potvrzuje správnost údajů a schválena zaměstnavatelem. Kontrolou a porovnáním pracovních cest a přítomnosti na pracovišti, a to ještě ve vazbě na čerpání stravenek, získávají kontrolní orgány často zajímavá zjištění.

Předpisy

Vnitřní předpisy a pořádek v dokladech a dokumentech společně dávají předpoklad, že kontrola nebude mít co zjistit a ani co penalizovat. Vnitřní firemní předpisy chrání především zaměstnavatele a stanovují jasná pravidla i pro zaměstnance a proto by neměly být podceňovány. Každý vnitřní předpis si zaslouží aktualizace a to jednak v návaznosti na změny v legislativě, ale i v návaznosti na změny v procesech a postupech firmy.

 

 

 

Autor: J.Novotný