nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Neznají pravidla

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Neznají pravidla

07:07 12.02.2018

Podnikatelé, kteří se domnívají, že podnikání je jen alternativou k závislé práci netuší, co všechno riskují. Sankce na ně číhají na každém kroku.

Bez výmluv

„...já nevím na to mám svou účetní...." často říkají především ti, co narazili na zdroj příjmů a do maxima jej těží. Často bez ohledu na to, zda splňují požadované předpoklady a dodržují pravidla. Pro ně je jen otázkou času, kdy si je příslušná instituce vybere a udělí sankci. Nelze se odvolávat na specifickou odbornost a neznalost obecně platných pravidel. To konstatuje občanský zákoník hned v úvodních článcích. Podnikatel musí pravidlům rozumět a dodržovat je. Nemůže se divit, že s podnikatelskou praxi souvisejí pravidla o fakturaci, pohledávkách a dluzích, vedení pokladny, inventarizaci, o souvislostech s ekonomickou činností a o daňové stopě. Pokud podnikatel těmto věcem nerozumí, je rizikem sám pro sebe i pro své okolí.

Například fakturace

V průběhu vývoje podnikatelského prostředí po roce 1989 došlo mnohokrát ke změnám a zpřesnění podmínek pro uznání výdajů uvedených na faktuře. Všechny podmínky pro správnou fakturaci směřují k jedinému. Tím je zmapování a prokázání uskutečněného zdanitelného plnění. V případě neprokázání uskutečněných plnění dochází k neuznání předmětného dokladu, k doměrkům a sankcím. To tedy znamená, že je důležité popsat, kdo komu fakturuje a za co. Dále pak, kdy se to uskutečnilo a kdy se to fakturuje. V neposlední řadě je důležité, zda fakturace souvisí s ekonomickou činností subjektu, který si ji uplatňuje a to, zda je z ní u vystavitele odvedena daň. Tím vypadávají faktury typu: „Fakturujeme vám....XY.-Kč" (bez uvedení za co), nebo „..fakturujeme Vám za zprostředkování...XY.-Kč (bez toho, aby bylo zřejmé co a za jakých podmínek bylo zprostředkováno). Samostatnou kapitolou je oblíbená fakturace reklamy, která minimalizuje výši daňového základu, ale nepřináší podnikateli prokazatelný efekt.

Nebo pokladna

Jednatel firmy, který ještě nepochopil, že ačkoliv je jediným vlastníkem své s.r.o., peníze na bankovním účtu nejsou jeho osobním majetkem, ale patří firmě, kterou právě v pozici jednatele spravuje s péčí řádného hospodáře. Pokud tak nečiní a o vykazovanou výši peněžních prostředků na pokladně se nezajímá, dočká se nejspíše velkého překvapení, až zjistí, že na pokladně by měly být mnohasettisícové částky, které vybral z banky a na pokladnu již nedonesl.

Anebo třeba zaměstnávání lidí

Nabrat někoho, dát mu nějakou pracovní smlouvu a pak ho nechat jen tak pracovat (někdy i načerno) se zdá být snadné do doby, než se něco stane. Může to být třeba úraz, kontrola, nebo spor. Pak najednou přicházejí do hry zákony a jejich dodržování. Ukáže se, že zákony vztahující se k zaměstnávání lidí byly porušeny v mnoha ustanoveních a zaměstnavateli tak zůstanou jen oči pro pláč.

A ještě třeba ochrana osobních údajů

Od května 2018 začnou platit nová pravidla týkající se ochrany osobních údajů. Všichni podnikatelé ať už jsou to fyzické osoby, nebo firmy budou muset umět prokázat, jak osobní údaje chrání. Kdo to písemnými dokumenty neprokáže, čeká ho vysoká pokuta.

A to jsme otevřeli jen ty nejčastější oblasti problémů.
V dnešní době by už do podnikatelského prostředí neměl nikdo vstupovat bez důsledné přípravy, nebo se mu může stát, že vše co vydělal, nakonec odevzdá na pokutách. A to by si asi nikdo nepřál.

Autor: J.Novotný