nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Nestačí jen zaúčtovat

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Nestačí jen zaúčtovat

15:32 16.09.2020

Jak praxe ukazuje, správné zaúčtování nestačí k tomu, aby se podnikatel vyhnul problémům a sankcím. Účetní nemůže všechny podnikatelské povinnosti hlídat.

Evidence

Nevedení povinných evidencí (zejména evidenci přítomnosti na pracovišti) může být příčinou sankce. Mnoho podnikatelů evidenci o přítomnosti na pracovišti řeší nevěrohodným zápisem. Ten například spočívá v naprosto přesných příchodech v 8.00hod. po celý měsíc. Stejně tak i každodenní odchod přesně v 16.30hod. je nepravděpodobný. Občas chybí i uvedení času ve kterém byla čerpána přestávka. Porovnáním evidencí například s evidencí pracovních cest a s evidencí vydaných stravenek často vznikají rozpory, které nelze vysvětlit jinak než jako nedůslednost a ta pak vede k prohloubení kontroly.

Interní směrnice

Některé interní směrnice jsou dokonce povinné a jejich absence je pro podnikatelský subjekt problémem. Řada interních směrnic má za úkol napomáhat provozu a jednotnému postupu. Není-li ani taková směrnice (například pro pracovní cesty, či užívání firemních aut nebo rozdělování stravenek), mohou se postupy v průběhu času měnit a tím snadno vznikne podezření z diskriminace díky nejednotnému postupu.

Nejčastější chyby

Velmi častou chybou je nezájem podnikatele o účetnictví a jeho výstupy. Snadno se tak stane, že například evidence stavu pokladny je v hrubém rozporu se skutečností a takový stav vyvolává podezření z defraudace. Další obvyklou chybou je nevyřazení spotřebovaného drobného majetku z evidence. Při namátkově provedené kontrole tak lehce může dojít k doměrku, pokud majetek, jehož cena byla uplatněna v nákladech firmy není dohledán a není ani dohledáno, jak s ním bylo naloženo. To souvisí s další častou chybou spočívající v absenci fyzické inventarizace.

Ostatní povinnosti

To že má podnikající subjekt další povinnosti, které jdou mimo pravidelné účtování se obecně ví. Kromě ochrany osobních údajů, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a pravidelná kontrola bezpečnosti práce je třeba disponovat s celou řadou dokumentů, které prokazují zákonný postup podnikatele. Na tato témata pořádáme nepravidelné semináře na které se mohou předem a nezávazně hlásit zájemci a to i v případě, že nejsou našimi klienty

Autor: J.Novotný