nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Neplacení faktur

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Neplacení faktur

06:47 22.02.2019

Bezdůvodné neplacení faktur je projevem nestability podnikatele dlužníka či firmy, která dluží a je také projevem neschopnosti podnikatelského subjektu řídit své hospodaření a podnikání. Obvykle se dlužník tváří jako osoba zavalená úkoly a povinnostmi a pokouší se navléci si masku důležitosti. Opak je ale pravdou.

Produkty, služby a jejich placení

Při kupování produktů a služeb, kde se platí ve splatnosti si každý kupující musí umět uvědomit, zda svůj závazek je schopen plnit a pokud se domnívá, že mu mohou vzniknout potíže, měl by to předem domluvit a projednat si například splátkování, nebo nějakou kompenzaci, aby svého dodavatele nedostal do nepříznivé situace. Tak jednají lidé s dostatečnou mírou korektnosti a slušnosti. Naproti tomu jsou lidé, kteří nejenže nezaplatí, ale ani se nepokoušejí situaci řešit, nebo alespoň se omluvit. Neplacení je pro ně běžnou záležitostí a na tom, jak se jeví v podnikatelském prostředí, jim ani příliš nezáleží.

Předcházení neplacení

Chceme-li co nejlépe předcházet neplacení faktur, je třeba důsledně zvážit, pokud je to možné, komu poskytujeme své produkty a v jaké je odběratel, či zákazník situaci. Dá se vcelku dost dobře odhadnout, zda dotyčný platit bude či nikoliv a pokud jsou předem jasné znaky hrozby neplacení, je třeba obchod buď dobře zajistit smluvně, nebo od něj raději ustoupit. Neplatič si musí být vědom toho, že ten, kdo mu poskytl produkt, očekává platbu. V horším případě očekává věřitel slušné jednání a pokud se nedočká ani jednoho, tak je třeba nastoupit cestu vymáhání.

Neplatiči

Do situace, kdy není z čeho zaplatit, se může dostat i dobrý hospodář. Ten však reaguje včas a pokud může, zaplatí alespoň tu částku, která by nezaplacením působila problémy (např. DPH) a dále vyjedná další postup. Takové jednání si zaslouží úctu a uznání. Svědčí o odpovědnosti dlužníka vůči svému věřiteli.
Pokud ale věřitel nechá projít fakturu splatností bez snahy zaplatit, nebo řešit vzniklou situaci, jde o neodpovědnou osobu bez znaků slušnosti a korektnosti. V takovém případě si nezaslouží mírné postupy a je třeba přistoupit k vymáhání.

Vymáhání

Pokud se pohybujeme v prostřední vyspělé společnosti není třeba hledat jiné postupy než ty, které umožňuje zákon. Tedy nejprve zdvořilé upozornění a zjištění, proč k platbě nedošlo, či zda není na cestě. Další upomínka je již podkladem pro soudní vymáhání, pokud dlužník i nadále nereaguje a nechce dluh uhradit. Vzhledem k tomu, že dlužníků, kteří berou své závazky na lehkou váhu je stále hodně, je třeba postupovat striktně, důsledně a rychle. Takovém postupu ale lze předejít, pokud je platba dobře zajištěna a pokud je podle dostupných informací ověřeno, že nejde o podvodníka.

Autor: J.Novotný