nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Není snadné účetnictví

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Není snadné účetnictví

14:42 11.06.2018

O snadném účtování mluví hlavně ti, kteří mu nerozumějí a snaží se bagatelizovat problematiku. Čím méně je informován sám podnikatel, tím obtížnější je pro něj zodpovědně účtovat.

Doklady, které se hodí

Pokud jsme si zvolili kategorii „neinformovaný podnikatel" můžeme se jí ještě nějakou chvíli držet. Platí to pro takové podnikatele, kteří jsou schopni a ochotni strčit do účetnictví cokoliv a to zejména proto, že jim to někdo doporučil, nebo že to u někoho viděli.
A tak se do účetnictví vkládají televizory, šicí stroje, kamery a fotoaparáty, faktury za ubytování v hotelu na břehu moře v době dovolených, satelitní systémy, dalekohledy, slunečníky, zahradní nábytek, a třeba i bazén. Ti odvážnější podnikatelé se domnívají, že ke kontrole nemůže dojít a pokud přece jen dojde, že to svojí výřečností umluví.

Průkazní břemeno

Finančnímu úřadu postačí projevit nedůvěru a podnikatel od toho okamžiku musí prokázat libovolnými prostředky (kromě výřečnosti), že předmětný výdaj souvisí s jeho ekonomickou činností a také to, jak s ní souvisí. Myšlenka, že například bazén se obhájí potřebou reprezentace s největší pravděpodobností neprojde, nehledě k tomu, že na místě je v takovém případě otázka správce daně o tom, jaký konkrétní přínos v ekonomických údajích má předmětný bazén? Pokud ani to není podnikatel schopen vyčíslit, nemůže očekávat, že výdaj bude uznán. Předmětem zkoumání mohou být i příjmové faktury zejména u reklamní, zprostředkovatelské, či poradenské činnosti. Vydaná faktura nebude podnikateli zpochybňována, namíří ale pozornost správce daně na subjekt, který si jí uplatnil ve svých výdajích. Bude muset prokázat, že deklarované výdaje jsou skutečné a oprávněné.

Ekonomická činnost

Ekonomickou činností se rozumí povolená živnost a její provozování. Podnikatelský subjekt vykonává svou povolenou živnost a s jejím výkonem souvisejí příjmy i výdaje. Některé výdaje, které mají charakter daňové uznatelnosti, nemusejí být uznatelné u jiných subjektů. Příkladem je třeba náplň do tiskárny. Pokud si podnikatel uplatní ve výdajích náplň do tiskárny, měl by předmětnou tiskárnu mít, nebo by měl umět prokázat, jak využil tento uskutečněný výdaj. Mohl by třeba prohlásit, že náplň koupil někomu, kdo tiskárnu má a ten mu vytisknul odpovídající množství listů. I takové vysvětlení může být sice přijatelné, generuje ale potřebu dalšího zkoumání a pokud se zkoumáním prokáže, že tomu tak nebylo, lze v přiměřených finančních objemech hovořit o podvodu ve stádiu pokusu.

Komplikace

Nové nástroje státní správy, jakými jsou kontrolní hlášení, EET, a další nástroje k „lepšímu výběru daní" zkomplikovaly práci účetních a řadu z nich z provozu vyřadilo. Svou činnost ukončily hlavně takové, pro které je posun k digitalizaci problémem. Další novou překážkou je smlouva o zpracování, kterou podnikatelé musejí mít uzavřenou se zpracovatelem účetnictví a v níž zpracovatel garantuje schopnost zpracovávat účetnictví v souladu s podmínkami známými jako GDPR. Absence takové smlouvy je vážným problémem a cestou k sankci při případné kontrole, nebo dojde-li k incidentu souvisejícímu s ochranou osobních údajů.

Autor: J.Novotný