nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Není malé firmy

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Není malé firmy

07:26 06.02.2020

Není malé firmy z hlediska odpovědnosti za dodržování platných předpisů, nebezpečí škod a udělených sankcí za porušování platných pravidel.

Odkud plyne nebezpečí

Prvním zdrojem nebezpečí je neznalost pravidel a podceňování jejich důležitosti ze strany představitele podnikatelského subjektu, ať už jím je podnikatel v roli živnostníka, nebo jednatel zastupující právnickou osobu. Nebezpečí narůstá s růstem firmy a počtem zaměstnanců, na jejichž působení ve firmě se vztahuje především zákoník práce a předpisy v oblasti bezpečnosti práce.

Druhým zdrojem nebezpečí jsou samotní zaměstnanci, kteří vykonávají práci v podmínkách, jaké jim firma připravila. Absence vnitropodnikových předpisů, jejich nedokonalost či zastaralost vyvolávají nedorozumění, někde i chaos a z toho vznikající chyby i spory, často končícími před soudy.

Třetím zdrojem nebezpečí je kontrolní činnost institucí a orgánů, které mají za úkol dbát a dohlížet nad tím, aby pravidla byla dodržována. Kontrola se u firmy objeví kdykoliv, ale hlavně nečekaně a v nejnevhodnější chvíli. Ta pak obvykle nedává možnost kát se a napravovat dodatečně něco, co bylo zákonem uloženo a nesplněno.

Semináře na podporu

Kromě publikační činnosti a vydané Manažerské příručky, která je svému držiteli vždy k dispozici a při ruce v jeho chytrém mobilu a je neustále elektronicky aktualizována, se účastníme seminářů a akcí na podporu rozvoje podnikatelské činnosti, kde důležitost pravidel vysvětlujeme a současně radíme, jak je naplňovat. Povinnosti, které ukládá třeba zákoník práce například v souvislosti s evidencí docházky a čerpáním dovolených se týkají všech bez rozdílu velikosti firmy. Stejně tak platí odpovědnost za ochranu osobních údajů, za řádné hospodaření, naplňování opatření proti praní špinavých peněz a plnění dalších povinností, jejichž neplnění hrozí sankcí.

Protiargumenty

Často slyšíme, že naplnění všech zákonných povinností bere čas potřebný pro podnikání a že administrativa je přebujelá. Můžeme souhlasit s tím, že povinností je mnoho a podnikatelé žijí v určité míře rizika sankce za nesplnění některé z povinností. Je však na každém podnikateli, aby zvážil, kterou z povinností naplní hned a kterou později v návaznosti na splnění úkolů souvisejících s naplněním zakázky. Takový postup snižuje míru rizika a dává předpoklad obhájení postupu a může ovlivnit i sankční dopady. Paušální odmítání dodržování pravidel naopak nebezpeční sankce zvyšuje.

Autor: J.Novotný