nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Nebezpečné podnikání

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Nebezpečné podnikání

07:33 11.11.2019

Pokud podnikateli hrozí nebezpečí krachu, nebo vysokých sankcí, má vždy to několik příčin. Tou hlavní je nekvalitní podnikatelský záměr nebo jeho absence a tou další je jeho cíl, který je zaměřen především na úspory v daních namísto toho, aby dosáhl spokojenosti svých zákazníků.

Fyzické osoby - živnostníci

Jak snadné je získat živnostenské oprávnění, stejně tak je nesnadné podle něj podnikat bez dostatečných znalostí podnikatelských pravidel. Mnoho živnostníků žije v přesvědčení, že jejich živnost je lepší alternativou k příjmům ze závislé práce, protože se o příjmy nemusí dělit se svým zaměstnavatelem. To platí ale jen v případě, že živnostník dokáže ošetřit vše, co jinak řeší zaměstnavatel. Řádné vedení všech povinných evidencí, zajištění bezpečné práce podle platných pravidel, splnění podmínek ochrany osobních údajů a opatření proti praní špinavých peněz, kontrolní hlášení, všechna povinná hlášení a přiznání v termínu určeném v zákonech a průkazní materiál o tom, že živnost se odvíjí tak jak má, bez zatajovaných příjmů a s výdaji, které slouží k zajištění, udržení a dosažení zdanitelných příjmů.
Podnikatel - fyzická osoba má svůj bankovní účet a má možnost peníze, které neslouží k úhradě podnikatelských povinností utrácet formou osobní spotřeby. Pokud má ještě i nepodnikatelský účet a některé příjmy směřuje na tento účet, který kontrole obvykle nepředkládá, měl by vědět, že finanční úřad, pokud mu vzniknou pochybnosti o správném postupu, do něj může nahlédnout. V takovém případě musí podnikatel všechny příjmy ina privátním účtě doložit a ty, které nedoloží, mu budou nejspíš dodaněny.

Právnické osoby

U právnických osob o to víc platí, že neznalost se nevyplácí. Podmínky pro podnikání právnických osob jsou náročnější v tom, že kromě povinnosti vést účetnictví musejí dopodrobna účtovat o každém pohybu peněz a majetku bez možnosti odebírat z něj cokoliv pro osobní spotřebu. Jednatel je správcem právnického subjektu a jeho povinností je právnickou osobu spravovat tak, aby efektivně a průkazně hospodařila. Výsledky svého hospodaření pak po skončení zdaňovacího období musí zveřejnit ve Sbírce listin vedené obchodním rejstříkem.
Pokud zaměstnává lidi, naroste tím odpovědnost a narostou povinnosti, jejichž plnění je kontrolováno a neplnění sankcionováno. Nelze při tom spoléhat na liknavost úřadů, protože ty přicházejí na kontrolu nečekaně a v nejméně vhodnou chvíli. Tomu, kdo nevěnoval svému podnikání dostatek pozornosti, pak už nezbude čas na nápravu a své pracně vydobyté zisky odevzdá v podobě sankcí.

Zapsaný spolek - dříve sdružení

Tato forma podnikání se dříve jevila jako výhodná pro několik stejně zaměřených spřátelených podnikatelů. Obvykle si každý z nich myslel, že mu stačí jeho zručnost a že povinnosti plynoucí z podnikání za něj vyřídí někdo jiný. Nejlépe účetní, nebo jiný člen. Cílem bylo neutrácet pracně vydělané peníze za podvojné účetnictví a za daně v domnění, že daň se nějak „ošulí" díky šikovnosti soukromé účetní.
Stejně jako sdružení, tak i zapsaný spolek obvykle končí v kotrmelcích především pro nedůvěru jeho členů v poctivost ostatních, kdy na člena zůstává méně než na jiného. Navíc levná účetní často vygeneruje chybu a od spolku se beztrestně odvrátí, protože jednou z výhod nízké ceny byl nesmluvní vztah.

Kombinace

Nejhorší je účelově kombinovat jednotlivé druhy podnikatelské činnosti, což finanční úřad snadno a rychle odhalí. Následuje kontrola všech propojených subjektů a doměření podle pravidel podnikání. V lepším případě se takový podnikatel nedostane do trestního stíhání pro účelovost, pokud škody nepřesáhnou částku padesát tisíc korun za všechny kontrolovaná období a pokud policie případ odloží. S tím ale nelze počítat.

Autor: J.Novotný