nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Navýšení minimální mzdy v roce 2019

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Navýšení minimální mzdy v roce 2019

07:49 20.11.2018

Od ledna 2019 bude činit minimální mzda částku 13.350,-Kč. Co to znamená pro podnikatele?

Zaručené mzdy

Kromě zvýšené minimální mzdy se zvyšuje i úroveň zaručených mezd v jednotlivých skupinách. Pro podnikatele, kteří si nastavili firemní mzdové předpisy to znamená zkontrolovat, zda v jednotlivých profesích nedojde někde k nutnosti změnit předpis i mzdové výměry.
Pro podnikatele, kteří proplouvají jen s představou, že to snad mají dobře je tu další zvýšení nebezpečí sankce.

Mzda a výkon

Na jedné straně si zaměstnavatelé stěžují na neustálé tlaky na zvyšování mezd a na druhé straně mnohdy ani nedovedou správně řídit a usměrňovat pracovní výkon. Tím dochází na některých pozicích k neúměrnému přetěžování a jinde k nevytížení. Řídit, kontrolovat a usměrňovat pracovní výkon je při tom jednou ze základních povinností zaměstnavatele hned vedle zajištění bezpečné práce. Zatímco dodržování pravidel o bezpečnosti práce je snadno zkontrolovatelné přes povinné roční písemné hodnocení, úroveň pracovního výkonu si vyhodnocuje zaměstnavatel sám. Až teprve překročení krajních mezí se projeví mimo vůli zaměstnavatele, obvykle však s dopadem na jeho hlavu.

Nejvyšší čas

Je opravdu nejvyšší čas, aby se firmy a především zaměstnavatelé zamysleli nad tím, zda jsou schopni ustát své podnikání v náročném prostředí, které klade stále více povinností na každého podnikatele. Ať už je to ochrana osobních údajů, roční hodnocení BOZP, nebo povinné ukládání listin do Sbírky listin včetně Zprávy o vztazích. Na tato témata připravujeme další setkání s podnikateli, na které je možno se předem opět nezávazně hlásit na našich kontaktních spojeních.

 

Autor: J.Novotný