nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Na kontrole

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Na kontrole

14:42 02.04.2019

Zastupovali jsme jednoho z našich klientů při kontrole prováděné Inspekcí práce. Důvodem kontroly bylo udání jednoho z nespokojených zaměstnanců, který si stěžoval na nedodržování povinností plynoucích ze zákoníku práce ze strany zaměstnavatele.

Úvodem

Je namístě předeslat, že nutíme naše klienty k tomu, aby postupovali striktně v souladu s platným zněním zákoníku práce, aby všechny postupy, které sice jsou v souladu se zákoníkem práce, ale využívají variantní řešení, byly zaznamenány ve vnitřních předpisech. Trváme na tom, aby zaměstnavatel prokazatelně informoval zaměstnance, aby měl v pořádku dokumenty související s výkonem práce svých zaměstnanců, aby vedl přehlednou docházku a aby prokázal, že odměny nemají diskriminační charakter. Za to vše se obvykle dočkáme výtek, že jsme dokonalejší, než zákon a zbytečně požadujeme něco, co jiní dělat nemusejí.

Kontrola

Jako na jiných institucích kontrola probíhá velmi striktně a kontrolní pracovníci požadují předložit originální dokumenty, které posuzují s tím, co určuje zákon. Nelze nic umluvit, nelze nic přislíbit a rychle dodělat, nelze nic upravovat, komentovat a zamlčovat. Kontroloři jsou zkušení a hned odhalí skutečný stav, jdou zcela přesně po vykázaných údajích o přítomnosti na pracovišti, odpracované době a odměně, která musí odpovídat smluvnímu vztahu a být současně v souladu s platnými předpisy. Týká se to především zaručené mzdy. Předložené materiály jasně vypoví o skutečnostech ve firmě a kontrolu lze vcelku rychle uzavřít.

Průběh

Prokázaná součinnost, otevřenost a schopnost odborně správně reagovat velmi ovlivní výsledek. Je zřejmé, že kontrolor je připraven o zjištěném stavu komunikovat a třeba i poradit. Je také zřejmé, že je kontrolor připraven udělit sankci za pochybení i nesoučinnost. Všechny materiály, které jsou ke kontrole předloženy procházejí důslednou kontrolou a srovnáním s platnými předpisy. Nemohou projít staré neaktuální vzory, nebo dokladově neprovedené změny. Kontrola je vcelku brzo u výsledku.

Závěr

Pokud se ukáže, tak jako se to podařilo nám, že dokumenty jsou aktuální k době vydání, úplné a přehledné, že zákoník práce není porušen, že nedochází k diskriminaci, je výsledkem takové kontroly protokol, který nezjistil pochybení. Zůstává jen hořká vzpomínka na zaměstnance, který se pokusil při svém neúspěšném angažmá ze svého zaměstnavatele ještě něco vyrazit.
Práce s lidmi v rámci zaměstnávání má i z tohoto pohledu velký význam.

Autor: J.Novotný