nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Minimální a zaručená mzda v roce 2021

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Minimální a zaručená mzda v roce 2021

10:42 12.05.2021

Už od 1.1.2021 platí nařízení vlády č. 487/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Ne každý zaměstnavatel možná zachytil tuto informaci, pokud se přednostně zabýval dopady pandemie.

Povinnost zvyšovat mzdu

Povinnost zvyšování mezd se jeví jako vstřícný krok vlády vůči zaměstnancům, tedy především vůči těm, kteří trpí minimální mzdou. To obdrží za výkon práce, která nevyžaduje nijak náročné fyzické, ale ani psychické zatížení. Oblast minimální mzdy se tedy týká jen velmi malého okruhu zaměstnanců, jejichž výkon vyžaduje jednoduché, ale přesné vymezení a následnou kontrolu plnění. S růstem mzdy ale rostou i povinné odvody a daně. S nimi i náklady zaměstnavatele.
Povinné navyšování mzdy se ale netýká jen těch nejnižších mezd, ale dotýká se všech zaměstnanců zařazených ve všech skupinách prací. Zaměstnavatel, který si problematiku zaručené mzdy nehlídá a sjednanou mzdu několik let neřeší se snadno může dostat pod hranici zaručené mzdy a tím poruší zákon, což ho snadno přivede k nebezpečí sankce.

Nebezpečí sankce

Zákon o inspekci práce umožňuje udělit pokutu až do výše dva miliony korun zaměstnavateli, který neposkytl zaměstnanci mzdu v zaručené výši. O tom, jaká bude výše pokuty lze spekulovat s ohledem na velikost firmy, okolnosti porušení, osobnost kontrolora vyhodnocujícího míru porušení a další souvislosti plynoucí z kontroly. Jde ale jen o spekulaci a nelze s ní zacházet jako s návodem na postup při kontrole. Je skutečností, že zaměstnanci obvykle znají svá práva lépe, než jak vnímají své povinnosti někteří zaměstnavatelé. Ke stížnosti má nejeden nespokojený zaměstnanec velmi blízko a dojde-li ke sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je ke stížnosti blíž, než by se mohlo čekat. Nespokojený zaměstnanec, který musel opustit z jakéhokoliv důvodu své pracovní místo předmětnou stížností nic neriskuje a Inspekce práce má povinnost stížnost prošetřit.

Neznalost neomlouvá

Jak uvádíme na našich seminářích, podle občanského zákoníku se nelze odvolávat na nevědomost či neznalost zákona. Doporučujeme již velmi dlouho každému, kdo zaměstnává lidi, ať už na hlavní pracovní poměr, nebo třeba jen na dohodu o provedení práce, aby této oblasti věnoval mimořádnou pozornost, jelikož i zdánlivě drobné a především neúmyslné přešlapy se mohou vymstít. Proto také již desátým rokem školíme prokuristy a jednatele na výkon jejich opravdu zodpovědné funkce. Přitom oblast odměňování je jedním z mnoha nebezpečí, kterým musí jednatel nebo prokurista čelit.
Samotný Zákoník práce nemá žádné sankce a je značně rozsáhlý. Pokud se ale Zákoník práce studuje současně se zákonem 251/2005 Sb. o Inspekci práce ve svém aktuálním znění (verze 24), vyplyne z toho velikost nebezpečí, jaké zaměstnavateli hrozí při porušení povinností. Nejde jen o nedodržení úrovně zaručené mzdy, ale jde i o další povinnosti, které sice nemají tak vysokou sankci, ale mohou dosahovat statisícové částky.

Autor: J.Novotný