nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / MFČR publikuje

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

MFČR publikuje

11:52 22.03.2020

Z médií vycházejí informace o opatřeních, které vláda přijímá ke zmírnění následků nouzového stavu. Jakákoliv medializovaná opatření však mají svou účinnost až po té, co jsou publikována některou z možných forem, jako je Nařízení vlády, Opatření, Rozhodnutí apod.

ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Tímto dokumentem vydala ministryně financí závazný postup podle kterého probíhá prominutí pokut a úroků z nezaplacené daně - nikoliv však prominutí daně samotné. Pro podnikatele to tedy neznamená, že daně se neplatí, ale jen to, že pokud prokáží, že nemohli včas a správně splnit daňovou povinnost z objektivních důvodů, bude jim pokuta prominuta a prominut bude i úrok z prodlení, budou-li postupovat správně.
Prominutí neprobíhá automaticky a paušálně. Má to svůj závazný postup jak pro podnikatele, tak pro daňovou správu. Nelze očekávat, že to spraví nějaké výmluvy. Doporučujeme tedy buď prostudovat dokumenty vydávané MFČR, nebo se obrátit na svého daňového poradce.

P O K Y N k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Další oficiální dokument uvádí přesné pokyny pro správce daní, jak postupovat v případě promíjení. Touto cestou a tímto způsobem budou publikována všechna další opatření a to i z jiných rezortů. Vše pečlivě sledujeme a své klienty budeme i nadále průběžně informovat.

Autor: J.Novotný