nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Majetek v podnikání

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Majetek v podnikání

08:27 29.08.2018

Základním nástrojem v podnikání je hospodaření. Přesněji řečeno - řádné hospodaření, tak jak o tom mluví nový Občanský zákoník a další předpisy. Pokud se podnikatel domnívá, že podstatou podnikání je jen získávání peněz od zákazníků, tak se mýlí. Vysvětlíme proč.

Pravidla

Podnikání se řídí pravidly a jejich součástí jsou především platné zákony a další vydané normy. Podnikání ale také ovlivňují podnikatelské praktiky, s nimiž musí každý podnikatel počítat. Pravidla určují způsoby, jakými se podnikatelský subjekt na trhu pohybuje a jak musí svou podnikatelskou činnost řídit a usměrňovat. Zda se tak děje, se obvykle projevuje v účetnictví. Tam se promítají tržby a všechny platby. Současně s pohybem peněz se mění stav majetku, který podnikatel k podnikání nakupuje. Majetek se pak stává součástí ekonomické činnosti a podléhá inventarizaci.

Praktiky

Stává se, že opotřebovaný majetek podnikatel vyhodí, nebo prodá. Často o tom neuvědomí svou účetní a ta předmětný majetek dál vede v evidenci. Finanční objem majetku tak postupně narůstá. Pokud podnikatel neprování na konci zdaňovacího období řádnou fyzickou inventarizaci a omezí se jen na podpis dokumentů, které mu účetní předkládá aniž by je prostudoval, stává se viníkem škody, která vznikne následným provedením řádné fyzické inventarizace.

Důsledky

Pokud finanční úřad provede v rámci místního šetření namátkovou kontrolu majetku podle sestav z účetnictví a zjistí rozdíly v majetku zjištěném ve skutečnosti, vyřadí nenalezený majetek a doměří z něho daň. Dodatečné vysvětlování ve smyslu tom, že se zapomnělo učinit administrativní opatření při fyzickém vyřazení nepomáhá, ale naopak směřuje k tomu, že účetnictví takového podnikatele neposkytuje pravdivý a poctivý obraz hospodaření a to je ještě větší problém.

Autor: J.Novotný