nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Letošní přiznání k daním z příjmů

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Letošní přiznání k daním z příjmů

06:30 31.01.2018

v tichosti a bez hluku proběhla celá řada změn, která se dotkla především podnikatelů. Cílem změn mělo možná být narovnání podnikatelského prostředí, podnikatelé to však většinou pociťují jako stahování smyčky kolem krku.

Odpovědnost

Devadesátky jsou definitivně pryč i se svými podnikatelskými přemety a nepřipraveném prostředí, kdy kontrola často tápala stejně jako podnikatelé. Přelomovým rokem je rok 2014, který přinesl s sebou nový občanský zákoník a zrušil některé zákony, jako například obchodní zákoník. Se svým vstupem do podnikatelského prostředí jasně definoval odpovědnost za jednání a začal uplatňovat celou řadu nástrojů, které lze označit jako nástroje pro lepší výběr daní. Především živnostníci, kteří se ještě cítí jako uvolnění zaměstnanci, jimž odměnu nevyplácí zaměstnavatel, ale zákazník, nestačili zachycovat změny a opírali se o schopnosti takových účetních, jejichž odměna se jim zdála únosná. Vložili se tak do rukou cizí osoby, často bez smlouvy a bez možnosti ověřit, zda její činnost negeneruje nějakou chybu, za kterou budou muset jednou zaplatit.

Přitvrzení

Překážek pro podnikatele postupně přibývalo a dále přibývá s novými nástroji pro výběr daní v podobě kontrolních hlášení, EET a nových povinností k nimž právě přichází další a tou je ochrana osobních údajů. Mnozí tuto oblast neřeší, jakoby čekali, že si to snad někdo ještě rozmyslí, nebo že zůstanou skryti v chumlu mnoha malých nenápadných podnikatelů. Riziko, že přijdou o všechno, co si v podnikatelské praxi vybudovali narůstá a mnozí se uchýlili do letargie a prostě přečkávají. Sami pociťují, že jsou v pozici lovné zvěře a záleží na okolnostech, zda budou odchyceni, či nikoliv.

Chyba kalkulaček

Mnoho lidí sází na množící se elektronické systémy, které nabízejí zpracovat přiznání, pouhým dosazováním čísel. Dokonce i daňová správa tuto možnost nabízí. Problém ale spočívá v tom, že řada údajů je podmíněna specifickými podmínkami pro jejich využití a tyto podmínky jsou vcelku složitě publikovány v zákonech a Pokynech pro zpracování přiznání. Automatické kalkulačky je obvykle neřeší. Ten kdo nezná zákon a chce ušetřit, obvykle prodělá tím, že zaplatí více než musí, nebo naopak zaplatí méně a pak může očekávat, že mu to finanční úřad dodaní i s úrokem, který není malý.

Obraťte se na odborníky

Ukazuje se, že se vyplatí svěřit práci odborníkům, kteří převezmou za správnost odpovědnost a i když je jimi zpracované přiznání dražší. Mají ale jistotu, že je správné. Ten, kdo řeší své daňové povinnosti s dostatečným předstihem má šanci na to, že ho zpracovatel upozorní na možnosti o kterých nevěděl a pak se mu cena vykompenzuje s nečekaně nižší daní, než s jakou původně uvažoval.

Autor: Bc. Martin Novotný