nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Letní odstávka

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Letní odstávka

14:28 18.06.2020

Se startem letních prázdnin v letošním roce přerušujeme běžný provoz na nejméně 14 dní s tím, že termíny pro plnění zákonných povinností budou splněny.

Omezení schůzek

od 1.7.2020 nebudou probíhat žádná obchodní jednání, pouze proběhnou schůzky s klienty, kteří jsou zvyklí předávat doklady ke zpracování osobně. Schůzky proběhnou podle předchozího vzájemného ujednání. V té době už naplno poběží zálohování archivace a skartace tak jak to ukládají naše interní pravidla. Zároveň se bude připravovat instalace nových systémů. Která začně naplno probíhat v době, kdy nebudou prováděny smluvní úkony.

Inventarizace

Letní odstávka je příležitostí k přípravě inventarizací a to nejen těch povinných (majetek, peníze, ceniny, pohledávky atd.), ale inventurou projdou i interní předpisy, kterými se řídí provoz firmy. Nakonec se naplánuje i další odborné vzdělávání, včetně povinných školení, např. řidičů referentských vozidel. Inventarizace se týká rovněž spisovny, kde dojde k plánovanému vyřazení uložených spisů a k technickým úpravám.

Akce

Poslední věc, kterou je třeba připravit je další akce pro naše klienty a zájemce o novinkách v podnikatelské praxi, zkušenostech a změnách. Opět se přihlédne k předběžnému zájmu a akce se uskuteční v dobře vybraném místě, aby byla současně i příležitostí k popovídání a výměně zkušeností. V poslední době jsou tyto akce i příležitostí k novým obchodním příležitostem. A jako obvykle nebudeme přípravu a místo konání zveřejňovat mimo okruh předběžně přihlášených, aby znovu nedocházelo k přeplňování kapacity vybraných prostor.

Hezké a klidné léto

Všichni pracovníci a blízcí naši partneři přejí Vám všem, kteří navštěvujete náš web, nebo jste s námi v kontaktu hezké a klidné léto s možností odpočinku a nabrání dostatečných sil do dalšího podnikání.

Autor: J.Novotný