nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Lékařské prohlídky

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Lékařské prohlídky

08:59 27.08.2018

...tak dlouho se chodí se džbánem.......a tak dlouho se podceňují povinnosti zaměstnavatele, až dojde k problému. Ten se znásobí, pokud jde o výskyt úrazu, nebo zdravotního problému. Jak tomu čelit?

Prostředí

Vše je v povinnostech zaměstnavatele podrobně stanovených v Zákoníku práce a jemu přidružených Vyhláškách a Nařízeních. Že je jich hodně a že je situace nepřehledná je zcela zřejmé. Stejně tak je zřejmé, že majitel firmy nemá dostatek času na to, aby podrobně studoval, kdy co kde a jak musí učinit. Předchází nebezpečí vzniku problému především tím, že se snaží vytvářet čisté a bezpečné prostředí a také včas analyzovat všechna možná nebezpečí vzniku rizik. Analýza rizik je písemný dokument, který zmíníme v jiném článku.
Čisté a bezpečné prostředí ale nemusí vždy stačit. K tomu, aby se eliminovala všechna nebezpečí mohou posloužit i pravidelné, dobře připravené pracovní porady, na nichž mají zaměstnanci možnost se vyjádřit ke všemu, co je trápí a co považují za důležité. Tím se předejde i tomu, čeho si vedení firmy třeba nevšimlo. Odpovídá-li prostředí představám a požadavkům platných předpisů, je nebezpečí vzniku problému značně omezeno.

Prohlídky

Povinné zdravotní prohlídky znají zaměstnanci při nástupu do zaměstnání. Pokud zaměstnanci mění svého zaměstnavatele častěji, než jednou za 6 let, nezastihne je průběžná preventivní prohlídka. Zaměstnanci nad 50 let věku jí podstupují po čtyřech letech. V některých případech je frekvence zdravotní prohlídky častější. Dojde-li k situaci, že vznikne problém na úseku zdraví a přitom preventivní prohlídka chybí, může mít zaměstnavatel vážný problém. Z toho důvodu je třeba situaci nepodceňovat a prohlídky zajistit. Málo využívaná je výstupní zdravotní prohlídka. Zaměstnanci jí obvykle odmítají a tím se připravují o možnost uplatnit svá práva ze zhoršeného zdravotního stavu výkonem práce. Podceňují je i zaměstnavatelé a na výstupní zdravotní prohlídku zaměstnance neodesílají. Tím si i zaměstnavatelé mohou přivodit problém, pokud by se zjistilo, že zaměstnanec utrpěl při výkonu práce a v souvislosti s tím zdravotní újmu. Absence výstupní zdravotní prohlídky snižuje šance na obhajobu svých práv oběma stranám. Zaměstnavateli by mnohdy stačilo jen udělit pokyn zaměstnanci, který je ještě v pracovním vztahu, aby prohlídku absolvoval. Pokud tak zaměstnance neučiní, nemůže obvykle dodatečně žádat zaměstnavatele o jeho účast na řešení dodatečně vzniklého problému.

Personální práce

Personalistika není jen administrativa a hlídání platnosti všech potřebných osvědčení. Je to především práce s lidmi a péče o jejich zdraví. Patří to alespoň morálně k těm nejdůležitějším úkolům zaměstnavatele. Nejde jen o fyzický stav, ale stále větší roli hraje i psychika. Proto je jedním z úkolů v oblasti personalistiky sledování stavu a vývoje vztahů mezi lidmi ve firmě, protože i to hraje velkou roli v zdraví člověka.

Autor: J.Novotný