nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Krizové řízení

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Krizové řízení

08:50 13.03.2020

Vždy až v obtížných situacích se ukáže, jaká je úroveň těch, kteří v manažerských pozicích řídí a ovládají svůj tým. Jednu takovou situaci tu máme právě nyní

Firmy postižené mimořádnými opatřeními

Pokud díky mimořádným opatřením dojde k omezení, či zastavení provozu z důvodu bezpečnosti obyvatel, kteří jsou v pozici zákazníka, je třeba hledat a nacházet manažerská řešení i pro takové situace. Nelze každému poradit, co má udělat, aby minimalizoval ztráty, ale od toho je podnikatel podnikatelem, aby přemýšlel, hledal a nacházel řešení. Nadávání a spílání na sociálních sítích řešením není a ani nepodporuje PR, byť jsou slova sebedrsnější.

Vyhodnocení situace a opatření

Zaměstnavatel si uvědomuje, že zdraví jeho týmu je rozhodující pro produkci firmy a hledá proto optimální řešení k tomu, aby provoz co nejlépe a co nejbezpečněji zajistil, posílil bezpečí i jednotu týmu. Počítá i s variantou karantény, do níž mu mohou vstoupit někteří zaměstnanci naprosto nečekaně a neplánovaně. Zavedení home-office je sice jednou z dobrých možností tam, kde to lze použít. Takový provoz vyžaduje speciální nastavení procesů i bezpečnosti a nelze je podceňovat.

Hygienická opatření

Jít narychlo shánět dezinfekční prostředky v době, kdy o ně probíhá lítý boj mezi regály a do boje se vrhají i ti, kteří chtějí situaci zneužít pro vylepšení svého obchodu je zbytečné. Čistota prostřednictvím běžných prostředků, častější mytí rukou, omezení zbytečných schůzek a návštěv je zatím asi tou nejvhodnější cestou. Oproti běžnému režimu je vzniklý prostor možno naplnit alespoň děláním pořádku tam, kde z provozních důvodů na to obvykle není čas.

Klid

Mediální řev jen podporuje nervozitu, která zase oslabuje imunitu. Manažer ve firmě by měl být ztělesněním klidu, dbát na to, aby se v týmu neprojevovali ti, kteří rádi šíří paniku především proto, aby získali pozornost druhých. Pokud se začnou projevovat stavy nervozity, je třeba vstoupit do zbytečných diskuzí a zaměřit pozornost na úkoly a pracovní povinnosti. Zaměstnanci by měli být zodpovědní a pociťují-li respirační problém, který je nejčastěji běžným onemocněním, je lépe zůstat doma a neroznášet jej. Oslabené tělo lehčeji podléhá jakýmkoliv nákazám. K tomu všemu je vhodné udržovat dobrou náladu a klidnou atmosféru.

Zvýšený výkon

V období, které lze označit za krizové je třeba nepolevovat, ale násobit aktivity a podporovat produktivitu v podmínkách zvýšené opatrnosti. Takový postup se projeví pozitivně po té, co problém pomine a nastane přerozdělení subjektů na ty, co jsou schopné přestát problémy a ty, které to nedokáží. Pro rodiče, kterým zůstali děti doma je tu příležitost k tomu, aby i jim věnovali více pozornosti, upevnili rodinné vztahy a ukázali jim, jak se překonávají krizové situace.
Každá krizová situace je dobrá v tom, že pročistí zahnívající část společnosti a dá na vědomí, že vzájemnost a lidskost je to, co drží společnost v její existenci.

Autor: J.Novotný