nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jednoduchá kontrola

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jednoduchá kontrola

09:42 05.11.2018

Chcete si zkontrolovat sami, na co vás finanční úřad nebo inspekce práce chytí? Dáváme v tomto článku několik typů.

Stravenky, cesťáky a docházka

Pokud si vedle sebe položíte evidenci vydaných stravenek, uplatněných cesťáků a evidenci docházky, možná vás překvapí, jak tyto evidence spolu neladí. Ještě horší případ je takový, kdy evidence chybějí, nebo jsou neúplné. Na evidenci docházky může přijít i kontrola z inspekce práce a pokud zjistí, že evidence neodpovídá skutečnosti, vypálí pokutu. V čem jsou nejčastější chyby?

Věrohodnost.

Zaměstnanec přichází pravidelně v 8.00 hod. a odchází v 16:30 přesně. Jako by nikdy nevznikl problém v dopravě, jakoby se neřešil úkol, který o pár minut zaměstnance v práci pozdrží.

Chybějící přestávky

Pokud evidence neeviduje přestávky, může to být vysvětlováno také tak, že zaměstnavatel neposkytuje přestávky a pokuta je opět na místě.

Nesoulad

Je-li v docházce zaznamenána přítomnost a současně je uplatněn cestovní příkaz ze kterého vyplývá právo na stravné, které bylo vyplaceno a byla současně vydána i stravenka, vzniká problém. Vysvětlování nepomůže, pokud chybí interní směrnice, která usměrňuje postup zaměstnavatele.

Majetek

Není nic jednoduššího než vytisknout z počítače sestavu majetku a provést si kontrolu. Často se stane, že vyřazený majetek není odúčtován a pokud jej podnikatel nedohledá, tak mu finanční úřad vyhodí jeho cenu z nákladů a doměří jej. Fyzická inventarizace je přitom povinnou součástí účetní závěrky.

Evidence jízd

Tato podceňovaná evidence je nejčastějším problémem. Finančním úřadům se nelíbí, když počet ujetých kilometrů neodpovídá vzdálenosti mezi startem a cílem, což se jistě dá vysvětlit. Hůře se ale vysvětluje, když v nádrži chybí pohonné hmoty a přesto se jezdí, nebo když je do nádrže tankováno více, než je její obsah. Není problém si ze stanice STK vyžádat protokol, kde je uveden stav ujetých kilometrů a posoudit jej s vykázaným stavem jízd.

Další nedostatky

Je toho opravdu hodně, co musí podnikatel splnit a co obvykle neplní, protože na to nemá čas. Velké problémy jsou i v oblasti bezpečnosti práce. Absence povinných školení zaměstnanců a nezpracovaná analýza rizik jsou jen malou částí zjišťovaných nedostatků. Nový občanský zákoník hned v úvodních paragrafech upozorňuje na odpovědnost, které se podnikatel nemůže zhostit. Další vznikající předpisy tuto odpovědnost jen zvyšují, jako například z poslední doby oblast ochrany osobních údajů nebo povinné smlouvy o zpracování mezi správcem a zpracovatelem.

Autor: Jiří Novotný