nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jednatel – hlava firmy

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jednatel – hlava firmy

08:18 24.11.2019

Na výkon funkce jednatele je naložena celá řada legislativních požadavků počínaje zajištěním bezpečnosti, přes řádné hospodaření, až po obezřetnost v obchodních vztazích. To vše je diktováno i konkrétními úkoly, jejichž neplnění podléhá značným sankcím. To však není vše, co se od jednatele očekává.

Jednatel ve firmě, stejně jako hlava v rodině

Při založení rodiny v podobě otce, matky a jejich dětí se předpokládá, že muž plní roli hlavy rodiny pro jeho dominantní fyzické předpoklady. Takový muž má zcela automaticky na starosti obživu a ochranu. Činí tak všemi dostupnými prostředky a způsoby podle zvyklostí společnosti v níž existuje. Současně spolu s ženou spoluvytváří příznivé prostředí pro rozvoj a soudržné prostředí při společném řízení domácnosti a výchově potomků k tomu, aby se co nejlépe zapojili do společnosti v níž žijí. Funkce jednatele ve firmě je tomuto systému velmi podobná.

Funkce a úkoly

Hlava rodiny nemá určeno tak direktivně zákonem to, jak zajistit funkčnost zámku dveří bytu, výměnu prasklé žárovky, dohled nad tím, co děti dělají, opravu kapajícího kohoutku. O tom, co vyřeší sám a na co si zjedná pomoc rozhodují jeho schopnosti a prostředky. Ve své pozici pomáhá s nákupem, úklidem a některé věci obvykle s důvěrou ponechá na ostatní členy rodiny, kteří tak prokazují soudržnost a schopnost společné spokojené existence.
I zde je zřetelná podoba ve výkonu funkce hlavy rodiny a hlavy firmy. Zatímco však je hlava rodiny případným nesprávným výkonem funkce postihována negativními reakcemi a růstem nespokojenosti hrozícím až v rozpad, je jednatel posuzován podle platných předpisů a za jejich neplnění sankcionován.

Přístupy k plnění

Tak, jak v rodinách se vyskytují lidé, vykazující znaky selhání, totéž se děje u jednatele, který neuváženě a bez přípravy přijal funkci na kterou nestačí a o níž se domníval, že mu sama od sebe vynese krásný, bohatý a pohodlný život, jak se o tom doslechl, nebo jak uviděl ve filmu.
Zákonodárci vymýšlejí všechno možné i nemožné k tomu, aby jednatelé byli zodpovědnými hlavami prosperujících firem. Zatím se to ale daří podobně jako v rodinách. Rozhodné pro úspěch v prostředí rodiny i firmy není zřejmě nic jiného, než správná výchova a obezřetný výběr.

 

 

Autor: J.Novotný