nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jak se chrání osobní údaje?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jak se chrání osobní údaje?

13:12 21.06.2022

Tuto povinnost mají všichni podnikatelé a firmy a musejí umět splnění této povinnosti prokázat především před nečekanou kontrolou. Co se kontrole předkládá?

Analýza stavu před zavedením opatření

Je třeba provést interní kontrolu nad tím, zda jsou chráněné osobní údaje dobře ošetřeny. Chybou by byly po stolech povalující se spisy se jmény a adresami, Chybou jsou nezamčené skříně, volně přístupné nosiče dat, nezaheslované přístupy k počítačům a volný přístup osob nepověřených k práci s osobními údaji k dokumentům, jichž se ochrana týká.
Výsledná analýza ukáže, kde jsou nedostatky a vytvoří tak podklad pro přijetí opatření ke zlepšení stavu.

Opatření

Dokument nazvaný Opatření obsahuje konkrétní postupy termíny a osoby odpovědné za to, že postupy směřující k důsledné ochraně osobních údajů budou dodržovány. Stejně tak jako provedení Analýzy stavu je i následné Opatření individuální a nelze jej kopírovat jako nějaký vzorový předpis. Vychází totiž ze skutečného stavu a ten je pro každý subjekt jiný.

Směrnice

Zaměstnavatel na základě uvedených dokumentů vytvoří vnitřní směrnici, která řeší jednak ochranu osobních údajů, tak ale i případné incidenty, které mohou spočívat v narušení systému ochrany, napadnutí počítačů hackerem, ztrátě nosiče osobních údajů apod. Pro Incidenty je třeba stanovit jednotný postup pro řešení a to tak, aby byly minimalizovány škody. V krajním případě, kde hrozí ztráta ochrany osobních údajů je třeba informovat úřad pro ochranu osobních údajů a postupovat v souladu s pokyny.

Školení

Ochrana osobních údajů se týká všech lidí ve firmě. Proto je třeba zaměstnance v této oblasti prokazatelně poučit o interních postupech v této oblasti a o opatřeních v případě ztráty či ohrožení stavu ochrany osobních údajů. Plnění povinnosti prokázat proškolení jednotných postupů patří do kontrolovaných dokumentů při kontrolách a neplněné této povinnosti může znamenat sankci.

Pomoc v této oblasti jsme poskytli už celé řadě podnikatelských subjektů. Můžete se na nás obrátit pro konzultaci i pomoc s vytvořením dokumentů.

Autor: Jiří Novotný