nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jak s novou firmou?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jak s novou firmou?

14:04 20.08.2020

Samotné založení nové firmy stále přináší mnoho starostí, než se dá říci, že firma je už na světě. To je ale jen počátek, protože to hlavní teprve přijde.

Rozdělte si oblasti i kompetence

Pokud je na vyřizování firemních záležitostí více hlav a rukou, je třeba si rozdělit zásadní oblasti
Obchodní - řešící vše kolem obchodu a obchodování
Ekonomická - zahrnující oblast hospodaření a ekonomických záležitostí
Technická - zahrnující péči o techniku a vše, co je s ní spojeno
Výrobní - neboli oblast produktová
Hranice mezi oblastmi je třeba předem určit stejně jako je třeba určit jak se bude postupovat v případě, že hranice bude nejasná (problematika vstupuje do více oblastí)

Evidence

Podle typu a velikosti firmy je třeba asi nejprve zajistit evidence. Jednak je vedení některých evidencí ze zákona povinné (např. Evidence docházky) a dále je vedení dalších evidencí prospěšné pro udržení přehledu a pořádku (evidence pošty, plateb, majetku...atd.).
Za všech okolností je vhodné si vést v potřebném rozsahu i evidence zakázek tak, aby byl přehled nad vývojem a aby bylo možno následně zakázku vyhodnotit. Další evidence je třeba vést dle potřeb a rozhodnutí vedení s vědomím, že časem se od některých evidencí upustí a jiné zavedou.

Tam, kde jsou lidé

Nikoliv nepodstatná je oblast personalistiky. Tu je možno rozdělit na dvě základní části:
Administrativa - zahrnuje vše, co je povinností k zaměstnanci vést, udržovat a prokazovat (obvykle zahrnuto v kompetencích účetní, která zpracovává mzdy)
Řízení pracovního výkonu - to je vše, co firma musí učinit, aby získala loajalitu zaměstnanců a na základě toho řídila pracovní výkon. Spadají sem i různé aktivity a používání různých bonusů.

Lidé potřebují pravidla

Firma musí mít svá pravidla a přestože platí rámec nastavený především zákoníkem práce, je vhodné si v mezích platných zákonů stanovit vlastní pravidla, která omezí zbytečnou kreativitu jedinců a podpoří výkon.

Oblasti

V právní oblasti je třeba pečovat o smluvní vztahy, pojištění, spory a komunikaci s institucemi
V oblasti zakázek je třeba řídit tok zakázky a ve spolupráci s ekonomickou oblastí pečovat i o včasné úhrady vydaných faktur a podobně.
V oblasti BOZP je třeba naplnit zákonné požadavky týkající se především vnitřních předpisů a pravidelných školení
V ostatních oblastech je třeba naplňovat dikci zákonů, jakými jsou svázány oblasti GDPR, AML a pod.. Pokud se firma chce dostat na vlnu úspěchu může se ucházet o certifikace například v ISO, c.s.r. a další.

Vzdělávání

Podcenit vzdělávání znamená chytat se za ocas utíkající komety. Vzdělávat se musejí všichni proto, aby neztratili kontakt s vývojem díky tomu, že se zabývají neustále jen interními problémy. Legislativa mám rovněž svůj vývoj a jak je známo, co platilo včera, nemusí platit zítra. Podrobnější podporu při rozjezdu firmy Vám rádi poskytneme a Vy ušetříte především čas, který jiní spotřebovávají pátráním v slepých uličkách.

Autor: J.Novotný