nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jak postupovat, když vám zákazníci dluží?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jak postupovat, když vám zákazníci dluží?

16:30 17.06.2019

Už to, že jste připustili dluh je chybou. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby dluhy nevznikaly.

Kdo jsou dlužníci?

Dlužníkem se může stát ten, kdo si neumí spočítat své finanční toky a zajistit plynulost svého podnikání. Dlužníkem se ale může stát i ten, kdo chce jenom brát a při tom nic neplatit. Dlužníkem se také může stát i ten, kdo se nečekaně a bez viny dostal do problému, bez kterého by jinak nedlužil.
Všechny tři typy dlužníků se ale mohou dělit ještě i na ty, kteří si jsou dobře vědomi svého dluhu a přijímají skutečnost, že dluh je třeba v podnikatelském prostředí úročit, a dále pak na ty, kteří se dlužením snaží získávat výhody na svou stranu. Podle toho se pak také dluhy řeší.

První podmínka

Před uzavřením smluvního vztahu, z něhož plyne, že zákazník má za produkt zaplatit je třeba si sestavit obchodní podmínky a dát najevo zákazníkovi, že případné neplacení bude řešeno v jeho neprospěch. Pokud zákazník takové podmínky nechce přijmout, je to signál, že počítá s tím, že nebude platit. Pak je lépe z obchodu předem odstoupit, jelikož při obvyklých maržích je vymáhání nákladné a v nejednom případě spotřebuje přinejmenším celou marži. Kvalitní obchodní podmínky a současné seznámení zákazníka s nimi je pro obchod jedním z nejdůležitějších základních kamenů.

Druhá podmínka

Pokud je to možné, vyplatí se vylustrovat si zákazníka. Vždy má prodávající dostatek parametrů na posouzení, zda je zákazník vůbec schopen obchod realizovat. V současné době je těch možností více než dost. Tam, kde není možná kontrola, je vhodné získat jakoukoliv záruku. Zákazník, který je pro uskutečnění obchodu nečitelný a není ani schopen poskytnout záruku je pro prodej na splatnost nevhodný.

Třetí podmínka

Prodávající musí dát svému zákazníkovi na vědomí, že platbu očekává a potřebuje a proto v případě, že projde splatnost faktury, musí jí začít vymáhat. Už samotný proces vymáhání musí být řízený a je vhodné jej doprovodit požadováním oprávněné kompenzace za prodlení, té kompenzace, s níž byl zákazník při sjednávání obchodu obeznámen. Pokud se proces vymáhání protahuje, je třeba, aby byl zvyšován tlak na dlužníka, pokud tento není ochoten okamžitě reagovat a nabídnout řešení.

Pokud někdo zaplatit nemůže

Může vzniknout situace, kdy ani při nejlepší vůli dlužník nemá z čeho zaplatit. Je to obvykle jeho chyba a měl by svého věřitele předem informovat a nabídnout mu vhodnou kompenzaci, jako projev dobré vůle o své vlastní účasti na potížích které způsobil. Pokud ale v dlužníkovi tolik slušnosti není a nepřistoupí na vstřícné jednání s tím, že prostě tiše dluží, nezaslouží si ohledy i kdyby za vzniklou situaci nemohl.

Autor: Bc. Martin Novotný