nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jak na pohledávky?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jak na pohledávky?

15:44 21.06.2018

Neznám firmu, která by si nestěžovala na neplatiče. Někteří neplatí, protože nemají čím, jiní mají neplacení jako adrenalinový sport. Oba případy mají stejné řešení.

Obchodní due diligence

Správný podnikatel neobchoduje s někým, kdo by mohl jeho podnikání ohrozit. Své partnery si dobře vybírá a nedá jen na publikované reference z webových stránek. Možností, jak ověřit schopnost obchodního partnera pohybovat se bezpečně a dlouho v podnikatelském prostředí je hodně. Od povinně zveřejněných informací na obchodním rejstříku až po rejstříky zabývající se dlužníky a neplatiči. Prvotním zájmem podnikatele nesmí být lákavá nabídka nízké ceny, protože ta má vždy svůj podezřelý důvod. Zkušenosti ukazují, jak nebezpečné jsou rychlé obchody bez důsledného prověření.

Smlouvy

Nelze stavět na bezplatných vzorech ani na tom, že smlouvu lze uzavřít ústně. Pro prokázání slouží jen písemný smluvní vztah. Každý podnikatel by měl smlouvě, kterou uzavírá, dobře rozumět. Předpokladem pro to je mít dostatek času na prostudování, případně na konzultaci. Špatně sestavená smlouva může být příčinou neuznání uskutečněných výdajů, které by jinak byly běžně uznatelné.

Evidence, doklady a dokumenty

Součástí každého obchodu jsou další dokumenty, které nemusí být vždy jen daňovými. Jsou to například zápisy z jednání nebo z pracovních cest, e-mailová komunikace, někdy i fotodokumentace, či jiné prostředky prokazující ekonomickou činnost. V podnikání mají svou důležitost objednávky, reklamace, dodací listy, přepravní dokumenty a další listiny, které mohou být předmětem zkoumání a prokazování. Podnikatel by proto měl všem takovým dokumentům věnovat pozornost nejen až po té, co se zahájila kontrola, ale jako dokumentaci související s průběhem zakázky.

Vymáhání

Kdo nepotřebuje peníze, tak své zákonné nároky nevymáhá. To je signál pro dlužníky v tom, že může dlužit klidně dál. Dobře zajištěný obchod s dostatkem důkazů o jeho průběhu dává vysokou šanci vymoci si své pohledávky i třeba soudní cestou. Dlužník pak zaplatí mnohem více, než byl jeho původní dluh a podobný postup si příště rozmyslí. Je tedy třeba na základě prověření solventnosti a schopnosti partnera realizovat obchod uzavřít kvalitní smlouvu zdokumentovat, vyfakturovat a ihned po splatnosti, pokud peníze nedorazí začít systematicky vymáhat. Ve většině případů by to mělo mít svou účinnost.

Autor: J.Novotný