nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Jak jdou opatření

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Jak jdou opatření

17:02 24.03.2020

Pokusili jsme se shrnout stav a vývoj opatření ke zmírnění ekonomických následků spojených s vyhlášením nouzového stavu tak jak jsou vyhlašována tím, že i nadále budeme sdělovat, jak se pro podnikatele situace vyvíjí.

16.3.2020
Vydává GFŘ POKYN řady D k promíjení úroků z prodlení, úroků z posečkání a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o promíjení úroků a pokut. To tedy neznamená, že se paušálně úroky a pokuty všem promíjejí (tedy i těm, kteří nerespektují pravidla a neplní své daňové povinnosti). Promíjení má svůj proces, který je třeba respektovat a dodržovat. Doporučujeme spolupracovat při tom s daňovým poradcem.

19.3.2020

Vydává MPSV tiskovou správu o Programu ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS. Tento program umožňuje čerpat kompenzace v souvislosti s epidemií COVID-19 od úřadu práce při vzniklých překážkách v práci vlivem epidemie. Kompenzaci poskytne Úřad práce podle druhu překážky a jejích důsledků.

22.3.2020

informuje MFČR o dalších úlevách spočívajících v těchto návrzích, které čekají na schválení:

  • - posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31.8.2020
  • - zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty (Loss carryback)
  • - prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • -pozastavení elektronické evidence tržeb

23.3.2020

Vydává MPSV další doplnění programu ANTIVIRUS a rozšiřuje tato opatření o další varianty. Není ale zatím dán postup a metodika a čeká se na zprocesování.

Obecně

Při studiu dokumentů je zcela zjevná snaha o zmírnění následků způsobených koronavirem pro podnikatele i jejich zaměstnance. Jednoznačně ale vyplývá, že pomoc se týká těch, kteří podnikají podle pravidel a prokáží přímou souvislost se vzniklou ztrátou. Nebo jinak - s podporou a úlevou nemohou počítat ti, kteří nedodržují pravidla a pouze by se rádi svezli na vlně.

Autor: J.Novotný