nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Inventarizace 2022

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Inventarizace 2022

09:40 29.10.2022

Ten, kdo nemá přehled o svém majetku a dluzích, nemůže tvrdit, že řádně hospodaří. Navíc je podnikání bez inventarizací cestou, jak se stát obětí nepoctivcům.

Lákavá nabídka

Pokud není stav majetku, zboží, materiálu, nářadí a všeho, co firmě patří pod kontrolou, stává se takový stav lákavou nabídkou a příležitostí k tomu, aby si někdo na úkor firmy přilepšoval. V některých případech to někteří považují i za projev šetrnosti, jelikož najdou využití pro to, co nikdo asi nepotřebuje. Čím více je majitel firmy ke svému majetku laxní, tím větší příležitost poskytuje.

Zákonná povinnost

Povinnost evidovat stav majetku a dluhů platí i pro fyzické osoby - živnostníky, dokonce i pro ty, kteří nikoho nezaměstnávají. Skutečný stav majetku je nutno znát například při ukončení podnikání, nebo při přechodu na jinou formu podnikání. Pro některé živnostníky může být šokem zjištění, že nestačí jen zavřít dveře, ale je nutno vyrovnat se se státem podle zákona o daních z příjmů.

Inventura pohledávek

Před koncem roku se provádí i inventarizace pohledávek prostřednictvím Konfirmačních dopisů. Pokud se tato povinnost řádně plní, nemůže se stát, že dlužník po určité době, kdy dluh nebyl vymáhá začne tvrdit, že o dluhu vůbec neví. Ti poctivější a zodpovědnější si uvědomí chybu a řeší ji hned.

Povinnosti právnických osob

Právnická osoba musí v rámci svého účetnictví vydat směrnici o inventarizaci, určit postupy i odpovědné osoby, které podepisují inventární soupisy v souladu se vzorem podpisu, který je uveden v další směrnici (Podpisové vzory).

Chyby

Někdy se firma spoléhá jen na to, že podepíše inventuru účtů, ve které konstatuje, že účetní stav odpovídá stavu skutečnému. Pokud se pak zjistí manko, jde za odpovědnou osobou, která takový podpis na dokument dala. Navíc v takovém případě nejde o řádné hospodaření a takové konstatování přináší další díl odpovědnost na statutární zástupce. Pokud si při kontrole finanční úřad vyžádá inventární soupisy, stačí je nepředložit a kontrola může končit vysokou sankcí. Je třeba na to myslet!!!

Autor: Jiří Novotný