nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Interní směrnice 2020

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Interní směrnice 2020

14:33 25.08.2020

Jakkoliv se mohou některým firmám jevit interní směrnice jako zbytečné, opak je pravdou. Jedinou chybou je jen to, že si to mnozí odpovědní manažeři uvědomí až na to přijdou sami. To už ale stojí zbytečné peníze.

Pojem interní směrnice

Samotný pojem „Interní směrnice" může být pro někoho odrazující proto, že ne každý ví, k čemu slouží a jak se sestavují. Ne každý také ví, jak s nimi nakládat.
Interní směrnice je závazný předpis, který upravuje postupy a procesy v rámci vyšších právních norem a je pro firmu závazný. Jinými slovy: „Interní směrnice nesmějí odporovat platným zákonům nebo měnit jejich hranice a všichni podle nich musejí postupovat". Obvykle se interní směrnice sestavují především tam, kde zákon umožňuje variantní postupy. V takovém případě všichni postupují podle platné interní směrnice v mezích zákona a nemohou se odvolávat na znění zákona, pokud volí jiný, zákonem také umožněný postup.

Povinné Interní směrnice

Interní směrnice a organizační normy se sestavují na podporu rozhodnutí vedení firmy o závazném postupu pro všechny zaměstnance v okruhu působnosti směrnice. Týká se to především závazných účetních postupů, inventarizací, ale i kompetencí a rozhodovacích pravomocí. Mezi povinné interní směrnice patří účetní směrnice, směrnice k zajištění BOZP a PO nebo i směrnice k provádění fyzické inventarizace. Firmy využívají také možnosti usměrňovat problematiku používání firemních vozidel, cestovních náhrad, stravenek a bonusů pro zaměstnance.

Administrace

Aby směrnice byla směrnicí, musí naplňovat znaky řádné administrace. Znamená to, že musí být uvedeno kdo a pro koho směrnici vydává, čeho se směrnice týká, od kdy je platná a musí být podepsaná odpovědnou osobou. Směrnice musí být srozumitelná a jednoznačná. Jinak by se mohla potýkat s různými výklady. Všechny směrnice je třeba udržovat v aktuálním znění a to i v případě změn legislativy, které platnost směrnice ovlivňují. Doporučuje se číslování směrnic i jejich dodatků. V případě, že počet směrnic roste, je vhodné vydávat i dokument, který určuje přehled platných a účinných směrnic v daném období - nejčastěji v kalendářním roce.

Implementace

Pokud je směrnice v platnosti, je třeba zajistit prokazatelným způsobem, že osoby, který se směrnice týká, s ní byly řádně seznámeny. Dá se tak činit prostřednictvím porad, či interních školení. Pokud zaměstnanec poruší interní pravidla a bude se hájit tím, že o nich nevěděl, je na zaměstnavateli, aby prokázal, že tento zaměstnanec byl s platnými pravidly řádně seznámen. Pokud to zaměstnavatel neprokáže, je to, jakoby pravidla neplatila.

Autor: Bc. Martin Novotný