nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Home office 2020

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Home office 2020

16:22 19.04.2020

Práce z domu je snem mnoha lidí. Někteří si myslí, že touto formou by mohli předstírat pracovní výkon podobně, jak to dělají v kanceláři.

Měření pracovního výkonu

První podmínkou pro nastavení systému home office je schopnost zaměstnavatele měřit a vyhodnocovat pracovní výkon. V mnohých firmách se nabízí především profese obchodníka pro nastavení home office především u této profese. Důležité je definovat reálné požadavky na výkon, určit plán pro dosažení měřitelných hodnot a tento plán vyhodnocovat. V takovém případě není podstatné jaký čas pracovník v práci tráví, ale jakého výkonu dosáhne. Je-li k výkonu práce směřováno i odměňování, může tato profese být velkým přínosem pro firmu se zajímavou odměnou pro zaměstnance pracujícího z domu.

Podmínky

Bez interního předpisu pro práci z domu by se tento systém neměl vůbec zavádět. Hrozí totiž celá řada problémů, které jsou na běžných pracovištích zaměstnavatele ošetřeny. Od bezpečnosti práce, přes ochranu osobních údajů a dat až po zabezpečení úniku know-how. Vnitřní směrnice upraví podmínky a zaměstnavatel získá lepší prostor pro kontrolu a usměrňování pracovního výkonu. Náklady na provoz v podmínkách home office se částečně přenášejí na zaměstnance a zaměstnavatel by měl respektovat možnost hradit prokázané náklady, které zaměstnanci vznikly. Problémem mohou být i pracovní cesty, poskytování stravenek a bonusů, pokud tyto záležitosti neřeší vnitřní předpis.

Hrozby

Kromě škod vznikajících při výkonu práce z domu může vzniknout i celá řada nečekaných problémů, které je třeba zahrnout i do pojištění a nastavení bezpečných procesů. Pro zaměstnance platí jak pracovní smlouva, tak zákony, které se k závislé práci vztahují. Práce z domu nese rizika spočívající v nechtěném zásahu třetí osoby žijící se zaměstnancem v domácnosti (zavirovaný počítač, zásah dětí, které počítač s rodiči sdílejí pro svou potřebu, ztráta dokladů a dat, zranění, a další nečekané situace. Kromě toho je třeba stále vycházet z předpokladu, že všechny náklady spojené s výkonem práce z domu podléhají účetním a daňovým pravidlům. Proto je třeba systém práce z domu předem důsledně připravit a realizovat jen při udržení bezpečného provozu na úrovni práce v kanceláři.

Autor: J.Novotný