nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Home office 2019

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Home office 2019

10:06 29.01.2019

Práce z domu. To je pro mnohé lidi snem. Možnost pracovat z domu bez přímého dozoru prováděného nepříjemným šéfem a některými „otravnými" spolupracovníky, je velmi lákavá. Zákoník práce formu home office nezakazuje. Má to ale své háčky.

Loajalita vůči zaměstnavateli

Zdá se, že jsme u nejmenšího problému. Je jistě mnohem víc těch, kteří doma udělají více práce než v kanceláři, oproti těm, co dokáží práci předstírat a je jedno, jestli doma nebo na pravidelném pracovišti. Někteří si práci přenášejí domů na vlastní riziko a bez souhlasu zaměstnavatele jen proto, aby svůj úkol co nejlépe splnili. To je však jen jeden ze základních parametrů pro rozhodování na straně zaměstnavatele. Ten musí umět posoudit, zda zaměstnanec, který by mohl vykonávat práci z domu podá větší výkon v domácím prostředí, než na pracovišti a proč. Zaměstnavatel by měl umět analyzovat podmínky na pracovišti a nejprve se pokusit eliminovat rušivé vlivy a pak teprve uvažovat o práci z domu.

Bezpečnost práce

To je naopak nejvážnější problém. Zaměstnavatel obvykle nemůže pozitivně ovlivňovat bezpečné prostředí v domácnostech zaměstnanců. Musí tedy v případě „home office" dobře nastavit podmínky tak, aby minimalizoval vznik nebezpečí, která v takovém případě hrozí. V kancelářském prostředí se dá snadno zpracovat Analýza rizik a učinit opatření pro jejich minimalizaci. Ale jak v prostředí domácnosti zaměstnance? Ani kombinace pojistek není pro tyto případy příznivá.
Je třeba řešit i náklady spojené s prací v prostředí domácnosti zaměstnance, i když zaměstnanec jistě nebude sám nic požadovat, protože dostatečným bonusem je pro něj domácí prostředí. To ale nemůže zaměstnavatele uspokojit, protože fakticky přenáší některé náklady spojené s výkonem práce na zaměstnance a ty musí kompenzovat. A pak je tu ještě cesta mezi bydlištěm a kanceláří. Uplatnění cestovních výdajů v tomto případě nejspíše narazí na Zákoník práce.

Ochrana dat a údajů

Další velkou překážkou je oblast ochrany firemních dat a osobních údajů. V případě home office firma ztrácí kontrolu nad bezpečností dat a jen těžko jí dosáhne snahou o přenesení odpovědnosti na zaměstnance prostřednictvím smluvního ujednání. V domácím prostředí, kde se volně pohybují další osoby, přestože jsou rodinnými příslušníky, nelze tak snadno zajistit důslednou ochranu. Při takovém pokusu by mohlo dojít i k narušení zaběhlých rodinných vztahů, pokud by zaměstnanec začal vymezovat a uzamykat prostory v bytě, kam jeho rodinní příslušníci z titulu home office nesmějí vstupovat.

Závěrem

Práce z domu je vhodná především pro vrcholové manažery, jednatele a prokuristy, kteří nejlépe vědí, jak zajistit vše, co s prací z domu souvisí a nesou si za to přímou odpovědnost. Posouvat tento model do pracovněprávních vztahů je velmi problematické a ošidné. Pokud vznikne nějaká mimořádná situace v souvislosti s pracovním výkonem zaměstnance z domu, obvykle nese největší díl důsledků zaměstnavatel, který má prostřednictvím zákonů daná jasná pravidla pro to, aby zajistil bezpečný výkon práce všem zaměstnancům a nesl při tom odpovědnost za výsledky i za chyby.

Autor: J.Novotný