nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Home office

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Home office

12:35 26.10.2020

Práce z domu se rychle stává denní realitou, pokud to procesy ve firmě dovolují. Ne každá firma je na tento způsob dobře připravena. V tomto článku uvedeme několik důležitých informaci.

Před zahájením

Představa o tom, že by se nemuselo chodit do práce, kde se pracovní výkon stejně jen předstírá je pro někoho možná velmi lákavá. Je ale vždy jen vinou zaměstnavatele, pokud takový stav nastane a pokud neumí měřit, vyhodnocovat a řídit pracovní výkon. Pak se stane, že na některých pracovních pozicích lidé pracují se sníženým výkonem nebo vůbec ne.
Je mnoho profesí, které mohou pracovat z domu, pokud jsou k tomu vytvořeny podmínky a práce takových lidí může probíhat stejně dobře jako v kanceláři i za předpokladu, že v domácím prostředí může působit více rušivých situací.

Měření výkonu

Každá profese má svůj popis a pracovní náplň. Výkon pracovní činnosti lze měřit přímo (kontrolou množství a kvality hotového produktu), nebo nepřímo (prostřednictvím dosažených tržeb, či obratu), nebo dosažením jiných ekonomických ukazatelů. U každé profese lze změřit výkon a vyhodnotit jej prostřednictvím mzdových složek. Už dávno neplatí, že mzda odpovídá době pobytu na pracovišti a to platí i pro práci z domu.

Předpoklady

Práce z domu přináší s sebou řadu nových rizik. Ať už jde o ochranu dat, know-how, osobních údajů a dalších firemních zájmů, nebo jde o bezpečnost práce, která je stejně důležitá, jako na pracovištích zaměstnavatele. Účetní si jistě nebude svůj notebook brát s sebou do koupelny a současně prát a účtovat, aby nakonec počítač skončil v pračce a účetní na JIPce. Zaměstnavatel by měl posoudit a převzít spoluodpovědnost za bezpečný výkon práce po všech stránkách. K tomu je vhodné vydat vnitřní směrnici a přijmout vhodná opatření spočívající například v bezpečné distribuci dokumentů a ukládání dat. Nespornou výhodou je, pokud zaměstnanec pracuje vzdáleně na firemním serveru odkud je možné práci nejen kontrolovat, ale i usměrňovat.

Sociální kontakty

Nelze zaměstnance jen tak odeslat domů a delší dobu se s nimi nevidět. Pravidelné porady a konzultace jsou nedílnou součástí práce z domu a součinnosti se zaměstnavatelem. Ten získává zpětnou vazbu a má možnost přijímat opatření k tomu, aby výkon práce z domu negativně neovlivňoval hospodářské výsledky v porovnání s tím, kdy práce probíhala na pravidelných pracovištích.

Další podrobnosti a doporučení poskytujeme prostřednictvím konzultací v systému Microsoft Teams.

Autor: Martin Novotný