nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Firma v potížích

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Firma v potížích

15:14 15.04.2021

Pokud se firma dostane do potíží, je to obvykle vinou jejího vedení. A výmluvy zde neplatí. Firma je totiž samostatným subjektem řízeným osobou, která nese plnou odpovědnost za vše, co se ve firmě děje a za vzniklé újmy a škody se obvykle vedení firmy osobně zodpovídá.

Občanský zákoník

Už od roku 2014, kdy Občanský zákoník vešel v platnost a nahradil jiné doposud platné předpisy, jakým byl například Obchodní zákoník, upozorňujeme na znění úvodních paragrafů, které nabádají k ostražitosti a konstatují, že kdo se dobrovolně hlásí k odbornému výkonu, dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s tím spojena.
V dalším z úvodních paragrafů se konstatuje povinnost řádně hospodařit a nést za to plnou odpovědnost.
Už od roku 2014 doporučujeme, aby si každý podnikatel nastudoval prvních čtrnáct paragrafů tohoto zákona, protože o ně se bude snadno opírat každý žalobce, pokud firmě, nebo osobám v ní vznikne újma.

Zákon o účetnictví

Obvykle se setkáváme s názorem, že Zákon o účetnictví se týká jen účetních a proto se s ním vedení firmy nemusí zabývat. Opak je ale pravdou. Ze Zákona o účetnictví vyplývá mnoho povinností, za které nese odpovědnost vedení firmy a nesplnění těchto povinností přináší značné sankce. Jednou z takových povinností je například řádně a prokazatelně provedená fyzická inventarizace.

Škoda, zranění a úmrtí

Dojde-li ve firmě k mimořádné události, která má za následek škodu, zranění či dokonce úmrtí, jednou z prvních otázek vyšetřovatelů je, zda byly naplněny podmínky prevence. Ty jsou obvykle zakotveny v analýze rizik, vnitřních směrnicích a schopnosti firmy prokázat, že byly řádně implementovány. Pokud firma neprokáže, že učinila vše pro to, aby k mimořádné události nedošlo, odpovědnost si opět ponese vedení firmy.

Další potíže

Problémy mohou vzniknout i v oblasti ochrany osobních údajů, v nedostatečných opatřeních proti praní špinavých peněz, ale i v oblasti domnělé, či skutečné diskriminace, v porušení dalších povinností souvisejících s uzavřeným pracovním poměrem či v nesplnění povinností uložených dalšími zákony, jakým třeba je Živnostenský zákon a řada dalších.

Předcházení vzniku problémů

Vedení firmy si buď může nastudovat příslušné zákony a pokud se to jeví, jako obtížně zvládnutelné, nabízíme dvouhodinový on-line kurz pro jednatele a prokuristy. Tento produkt je zejména v on-line podobě v poslední době žádaným produktem a proto je třeba si termín s předstihem domluvit na našich kontaktních spojeních.

Autor: J.Novotný