nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Důsledky chybné komunikace

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Důsledky chybné komunikace

08:56 02.11.2019

Komu by se zdálo, že téma se zaměřením našeho působení na trhu nesouvisí, tak se mýlí. Pokusíme se vysvětlit souvislosti

Základ pro komunikaci

Aby firma mohla uvnitř i navenek správně a efektivně komunikovat, musí mít dobře nastaveny procesy a pravidla. Ty se opírají o vnitřní směrnice, z nichž mnohé jsou povinné a jiné pro firmu výhodné. Dalšími nástroji, které komunikaci ve firmě usnadňují jsou organizační směrnice, jakými je například Organizační řád a pracovní řád. Součástí takového dokumentu je Organigram, popisující nadřízenost a podřízenost a popisy funkcí, vymezující odpovědnost. To vše pak může být podle zvážení doplněno o další předpisy, jako je například Kodex chování, nebo Standardy firmy a podobně. Vnitřní předpisy musejí být správně implementovány a samozřejmě také aktualizovány.

Řízení komunikace

V rámci vnitřních předpisů se řídí i komunikace uvnitř i navenek tak, aby byla pod kontrolou a v požadované kvalitě. Souvisí to i s termíny pro vyřízení úkolů tak, aby zákazník se necítil být opomíjen. S tím vším souvisí i řízení evidencí, která sice může místo ručně vedených evidenčních knih probíhat v elektronické podobě, je však třeba stále mít na paměti, že pokud by měla evidence podpořit nějaký spor, či posloužit jako důkazní prostředek, musí být předložitelná a nelze se odvolávat na problémy v oblasti IT.

Pedagogicko-psychologická rovina

Manažer musí být na výkon své funkce připraven. Pokud nedokáže ovládat vlastní emoce, nálady a chyby v komunikaci, nemůže vést tým. A pokud tým vede z jiných důvodů, než proto, že k tomu má předpoklady, je pro firmu skrytým nebezpečím. Umět rozeznat stav atmosféry, najít příčiny vzniku problémů a ty včas eliminovat, to je jedním ze základních nástrojů pro řízení lidí. Absence takového nástroje vyvolává chaos a škody.

Fatální chyby

Kdo neví jak má dělat svou práci co nejefektivněji, tak využívá svou kreativitu. Pokud firma strpí, aby si zaměstnanci procesy přizpůsobovali svým představám, tak se dočká přebujení zbytečných úkonů, které mají za cíl jen ukázat jak je kdo přetížen a jiný nevytížen. Do toho je třeba připočíst i chyby, které po cestě vznikají a nejsou včas zachyceny a odstraněny.

Cíl řízení komunikace

Cílem řízené komunikace je nejen podpořit růst pracovního výkonu, ale i růst loajality zaměstnanců, protože stupeň loajality jednoznačně souvisí s pracovním výkonem a s budováním dobrého jména na trhu. A o to skutečným podnikatelům jde především. I Vám rádi poradíme, jak na to, pokud nás oslovíte.

Autor: Bc. Martin Novotný