nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Dohoda o srážkách ze mzdy

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Dohoda o srážkách ze mzdy

10:09 18.05.2020

V pracovněprávním poměru je obvyklé, že zaměstnanec vykonává práci a za to mu zaměstnavatel platí mzdu. To je ovšem ideální stav, který platí, pokud vše probíhá podle všech pravidel.

Pokud pravidla nejsou

Některé firmy stále podceňují tvorbu interních pravidel a tím umožňují nežádanou uskutečňovat kreativitu ze strany svých zaměstnanců, kteří v případě problému či vzniku škody mohou úspěšně tvrdit že: „mysleli....", a toto tvrzení si snadno obhájí, čímž dopady zatíží jen stranu zaměstnavatele. Ten pod tlakem událostí začne teprve vytvářet pravidla, protože je konečně poučen.

Pokud pravidla jsou

Tam kde jsou pravidla se posuzuje situace právě podle těchto pravidel. Z toho důvodu by měla být i pravidla průběžně aktualizována a s každou aktualizací by měli být zaměstnanci prokazatelně seznámeni. Seznámení s pravidly může probíhat v rámci porad, nebo při pravidelných školeních. Podpis na prezenční listině pak v případě mimořádné události staví zaměstnavatele do jiného světla a může si pak uplatňovat své nároky.

Škoda způsobená zaměstnancem

Pokud vzniklou škodu, zaviněnou zaměstnancem nekryje pojištění, nebo pokud jde o škodu způsobenou nedbalostí nebo dokonce úmyslně, může se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na krytí takové škody formou dalších srážek ze mzdy. Taková dohoda musí být učiněna písemně a musí odpovídat jak dikci Zákoníku práce, tak i § 2045 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Citlivá oblast

Jakkoliv se může dohoda o srážkách zdát jednoduchou, jednoduchá určitě není. Dohoda musí být písemná a jednoznačná. I špatně provedené srážky na základě písemné dohody mohou zaměstnavateli vyrobit problém a proto by měl v této věci komunikovat vždy s odborníky.

Autor: Bc. Martin Novotný