nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Dohoda o provedení práce v praxi

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Dohoda o provedení práce v praxi

12:41 22.02.2021

Smyslem dohody, tak jak je definována Zákoníkem práce, je krátkodobá činnost typu brigáda, zástup na nepřítomného pracovníka, či jednorázová činnost (např. umytí oken v budově).

Výhody dohody

Výhody, které má Dohoda o provedení práce (díle jen DPP) spočívají v tom, že DPP má své omezení v objemu 300hodin za kalendářní rok a pokud je měsíční odměna z DPP menší než 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele, neplatí se sociální ani zdravotní pojištění. DPP není tak administrativně zatížena jako uzavření hlavního pracovního poměru. Vztahují se však na ni také povinnosti podobné jako je tomu u pracovní smlouvy. Především povinnosti v ochraně osobních údajů, opatření související s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a podpory terorismu (je-li zaměstnavatel povinnou osobou), ale také povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. Pracovník, který vykonává činnost na DPP, musí být řádně proškolen a seznámen s vnitřními pravidly zaměstnavatele. Vztahují se na něj i další administrativní povinnosti, jako je evidence odpracované doby, za kterou bude vyplacena odměna a pochopitelně i běžné prokázání toho, že práce byla provedena.

Nešvary dohody

Pokud by někteří zaměstnavatelé pojali možnost DPP jako únik z odvodů a snažili by se do Dohody dostat co nejvíce prostředků bez zátěže odvodů, snadno se taková chyba odhalí. Za 9.999.-Kč (může být i 10.000.-Kč) se dojednávají často neuvěřitelné činnosti s představou, že jsou v bezpečí platných pravidel. Posouzením ze strany kontrolních orgánů pak dochází u takového zaměstnavatele k rozčarování a to zejména v případech, kde po přepočtu ceny za odvedenou práci na měsíční fond pracovní doby má například uklízečka mnohem vyšší hodinovou mzdu než projektant a nebo jiná odborná profese, což zaměstnavatel těžko obhájí. Účelovost dohody je snadno odhalena a proto je třeba si vždy dobře rozmyslet, zda uzavření takové dohody není vyloženě účelové. Velmi často se objevuje i to, že částka vyplacená za práce podle DPP se projeví ve výdajích (nákladech) zaměstnavatele, ale neprochází modulem zpracování mezd. To odporuje platným předpisům o zpracování mezd, které se týká i DPP zejména v návaznosti na srážkovou daň a její roční zúčtování.

V zájmu zaměstnavatele

Při uzavření DPP je třeba postupovat striktně podle Zákoníku práce, protože i DPP práce může vygenerovat značný problém a škodu. Zejména pokud se podcení náležitosti Dohody nebo evidence, která prokazuje, že práce podle DPP byla vykonána. Je tedy především na zaměstnavateli, aby se ochránil svojí důsledností a pečlivostí a pracovní poměr podle DPP nepodceňoval. Pokud je součástí DPP i pracovní cesta, je třeba i tyto podmínky důsledně dodržovat a vést potřebnou průkaznou evidenci tak, aby případné pochybnosti na straně správce daně zaměstnavatel důkazními prostředky rozptýlil. Je v zájmu zaměstnavatele a potažmo i zaměstnance, aby byla ověřena zdravotní způsobilost nastupivšího zaměstnance na DPP ještě před zahájením práce. Pokud by totiž zaměstnanec začal tvrdit, že jeho zdravotní potíže vznikly výkonem, práce, neměl by bez vstupní zdravotní prohlídky zaměstnavatel čím argumentovat.

Autor: J.Novotný