nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Docházka 2021

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Docházka 2021

07:22 14.05.2021

Vedení evidence docházky je jen jednou z povinností zaměstnavatele. Týká se to všech lidí v pracovním poměru a to i bez ohledu na případné kamarádské, či příbuzenské vztahy.

Proč se eviduje docházka?

Podle evidence přítomnosti a nepřítomnosti na pracovišti se vypočítává mzda. Evidence také ukazuje, jak jsou dodržovány předpisy o pracovní době, tedy především přestávky na oddech a také jak jsou hrazeny časy vykazující různé druhy důvodů pro nepřítomnost.
Evidence docházky je jednak obranou pro zaměstnance v případě, že je mu nesprávně vypočtena mzda, ale je i obranou pro zaměstnavatele, který podle docházky může prokázat, že mzda je zpracována správně.

Kdo nese odpovědnost?

Za správné vedení evidence docházky nese odpovědnost zaměstnavatel. Přestože není uzákoněno, jak dlouho se údaje z přítomnosti zaměstnance na pracovišti uchovávají, je v zájmu zaměstnavatele, aby je uchovával nejméně po dobu, kdy může dojít ke stížnosti zaměstnance, či ke kontrole, která je předmětnou stížností, pracovně právním sporem či v rámci plánu kontrol vyvolána. Nemá-li jak zaměstnavatel prokázat přítomnost či důvod nepřítomnosti prokázat, může se dostat do značných potíží, pokud zaměstnanec „vyrobil" problém mimo své pracoviště a v docházce je veden, jako přítomen.

Jak má evidence vypadat?

V evidenci docházky je třeba zaznamenat čistou přítomnost včetně záznamů o přestávce a záznamů o době a důvodu nepřítomnosti. Zjednodušování evidence prostřednictvím excelovských tabulek se obvykle nevyplácí, protože je nevěrohodná díky opakujícím se záznamům stejných příchodů a odchodů s přesností na minutu, což se v reálném životě nestává. Obvykle na takových nesprávných evidencích chybí podpis zaměstnance, jehož se evidence týká a tím se od ní může zcela distancovat. Pokud zaměstnavatel nevyužívá moderních systémů k záznamům o přítomnosti, je pro něj stále ještě nejlepší vést docházku zaměstnancem ručně a tu pak se souhlasem zaměstnavatele přiložit k dokladům pro zpracování mezd a následně jí uchovat pro případ kontroly, či sporu. Problémem jsou pak už jen rozdílné časy příchodů na pracoviště a jejich posouzení z hlediska přesčasovosti. Firma se může vyhnout komplikacím tím, že si vytvoří vnitřní předpis, kde určí jak je to s příchody a odchody z pracoviště a tento předpis prokazatelně implementuje zaměstnancům.

Autor: Martin Novotný