nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Do roku 2021

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Do roku 2021

11:28 30.12.2020

Všichni společně vstupujeme do roku 2021 a hodně zdraví se přejeme s větší upřímností, než v předchozích letech. Pandemie ukázala zuby a zakousla se nejen do zdraví, ale i do ekonomiky a mezilidských vztahů.

Člověk a příroda

Jakkoliv jsme žili v dojmu, že člověk je pánem tvorstva, tak se ukazuje, že to nemusí být vždy pravda a že o své postavení bude muset člověk opět zabojovat. Čím víc jsme vybaveni schopnostmi se bránit, tím agresivnější je útočník. Je na místě činit všechna potřebná opatření k překonání tíživé situace a to každým jedincem bojujícím sama za sebe a za své blízké.
Zatímco mediálním prostorem se zatím beztrestně šíří hoaxy, stejnou rychlostí se šíří i snahy některých jedinců i skupin na tom vydělat. A zatím také beztrestně. Virus si v tichosti mutuje a hledá další cesty k sebeprosazení za neúmyslné pomoci těch, kteří problém podceňují.

Člověk mezi lidmi

Doba přináší odkrývání svých hrdinů i zbabělců. Hrdinové jsou ti, kteří nebezpečí čelí a chrání nejen sebe, ale i své okolí. V podnikatelském prostředí jsou to zaměstnavatelé, kteří mají ve svých rukách značný díl odpovědnosti za své zaměstnance. Zaměstnanci si sami rychle vyhodnotí, zda jejích šéf patří mezi ty zodpovědné, kteří nejen že přijmou vhodná a účinná opatření, ale sami je dodržují a zajistí i kontrolu jejich dodržování ostatními. Znamená to disponovat jasnými, srozumitelnými a realizovatelnými pravidly. Současně se zvýšením distance mezi lidmi je nutné i zúžit součinnost, která nemusí vždy spočívat v těsném kontaktu spolupracovníků. Tam, kde to nejde, hledá se cesta bezpečné spolupráce.

Co je třeba udělat?

Ve společném boji proti pandemii je třeba nemyslet jen na sebe, ale přispět k poražení nepřítele byť jen zvýšenou hygienou a snahou nepřijít s virem do styku. Na to navazuje odpovědné chování. I v případě, že se to zcela nepodaří, je třeba odpovědnost ještě zintenzivnit. Zaměstnavatelé musejí mnohem odpovědněji řídit své pracovní týmy, vyhodnocovat výsledky práce, kontrolovat a nezapomínat, že i pochvala je jednou z očekávaných odměn.
Může se zdát, že úřady polevily ve své kontrolní činnosti. Není však dobré na to spoléhat a přestat dodržovat pravidla. Každý problém má svůj začátek i konec a po něm přichází příležitost k hodnocení.

Přejeme všem do roku 2021 aby byli hodnoceni nadřízenými, úřady, ale i sebou samými a svým okolím co nejlépe a aby se co nejdříve vrátili k radostem, na které jsme byli dlouhá desetiletí zvyklí.

Autor: J.Novotný