nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Daňové přiznání 2019

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Daňové přiznání 2019

07:33 12.03.2019

Tak tu máme další rok, v němž budeme předkládat svá daňová přiznání o kterých finanční úřady rozhodnou prostřednictvím vyměření, zda s výší Vámi vypočtené daně souhlasí, či nikoliv. Pokud dojde k tomu, že finanční úřad má jiné informace o výši Vaší daně, patrně dojde ke kontrole a doměrku. Pokud zaplatíte více než musíte, nikdo se nad tím nebude pozastavovat.

Kalkulačky

Elektronických kalkulaček pro vypracování daňového přiznání i s kontrolou správnosti výpočtu je více než dost. Žádná z nich však neporadí, co a jak můžete při výpočtu použít, takže se při přehnané opatrnosti někomu může stát, že zaplatí více, než musí. Pokud to finanční úřad zjistí, tak na to neupozorní.

Kdo, kdy, jak a komu

Připomínáme, že daňové přiznání musejí podat ti, u kterých příjmy, které nejsou ze zaměstnání, z dávek a z důchodů přesáhly hodnotu 15.000.-Kč. Patří sem i příjmy kapitálového majetku z pronájmu, prodeje nemovitosti, z výher či ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší. Přiznání podávají držitelé datových schránek datovou schránkou a ostatní mohou podat přiznání osobně, nejpozději do 1.4.2019. V tomto termínu musí být zaplacená i vypočtená daň. Ten, kdo termín nestihne, může prostřednictvím zmocněné osoby (nejčastěji daňového poradce) odsunout termín pro podání a zaplaceni o tři měsíce. Plná moc ale musí být finančnímu úřadu doručena rovněž nejpozději do 1.4.2019.

Sankce

Poplatník má toleranční lhůtu 5 pracovních dní, ve kterých může bez sankce podat přiznání a zaplatit daň. Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální lze vyměřit pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud byste své daňové přiznání nepodali vůbec a to ani na výzvu finančního úřadu, může pokuta dosáhnout minimálně 500 korun.
Od uplynutí termínu pro zaplacení vč. toleranční lhůty se počítá úrok z prodlení ve výši 15,75 procent z výše daně. Dalším nástrojem je penále, které vychází z platné repo sazby ČNB (1,75), která letos stejně jako loni narostla.
Doporučujeme proto všem, aby svému daňovému přiznání věnovali patřičnou pozornost, neplatili více než musejí a hlavně, aby platili včas.

Autor: J.Novotný