nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Daňová due diligence

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Daňová due diligence

16:33 21.02.2016

Poskytujeme detailní přezkoumání stavu hospodaření obchodní společnosti i podnikatelů i kvality stávajícího vedení účetnictví, včetně kontroly splnění zákonných požadavků na správně vedené účetnictví.

Pro koho je daňová due diligence vhodná

Pro korporace a všechny podnikatelské subjekty, které chtějí směřovat ke svému bezpečnému podnikatelskému rozvoji a při tom se chtějí vyhnout zbytečným sankcím z chyb a nesprávně vedeného účetnictví.

Co je obsahem

  • ověření správnosti účetních metod a postupů
  • analýza nákladů a výnosů i z hlediska daňové uznatelnosti
  • kontrola správnosti účtování zejména o majetku
  • ověření úplnosti a správnosti povinných účetních směrnic
  • rozbor správnosti a úplnosti povinných evidencí
  • posouzení uzavřených smluv z hlediska daňové uznatelnosti

Co je výsledkem

Výsledkem daňové due diligence je zpráva o stavu hospodaření a zjištěných nedostatcích včetně návrhu způsobu jejich minimalizace a konkrétních doporučení k nápravě.

Jak objednat daňovou due diligenci

Nejlépe je vstoupit do osobního jednání a projednat obsahovou i časovou náročnost ještě před objednáním produktu. Na bezplatném vstupním jednání se určí i termín pro dokončení včetně ceny. V případě kvalitní součinnosti zpracovatele s objednatelem je výsledná cena překvapivě příznivá.

Objednávky

V souvislosti se zvýšenou aktivitou kontrolních orgánů narůstají i požadavky na provedení daňové due diligence. Případné objednávky je třeba učinit co nejdříve, aby kontrola nevstoupila do procesů dříve, než dojde k nápravě případně zjištěných nedostatků.

Autor: J.Novotný