nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Další změny

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Další změny

13:54 06.08.2019

Už ani nestačíme sledovat, o kterých změnách jsme Vás stihli informovat a které změny jste nejspíš neměli možnost ani zachytit. Rychlost, s jakou změny přicházejí se zvyšuje stejně, jako rychlost růstu změn v oblasti vývoje informačních technologií. Člověk jakoby byl až druhotnou záležitostí.

Připravovaná akce

Již od počátku měsíce května se postupně připravujeme na další důležité setkání s našimi klienty a hosty, na kterém bychom tentokrát rádi probrali vše, co je pro podnikání a podnikatele důležité, ale i to, co by mohlo ohrožovat jejich podnikání a především, jak tomu čelit. Chceme při tom obsáhnout vše co nejšířeji, ale s přiměřenou podrobností ke každé důležité oblasti. Nepůjde tedy jen o oblast daní a účetnictví, ale i o problematiku bezpečnosti práce, ochrany podnikatele a oblast vnitropodnikového řízení nebo otázky týkající se řízení pracovního výkonu.

Účast odborníků

Opět jednáme s odborníky z praxe a pokusíme se oživit akci i o vystoupení psychologa, který promluví o příčinách výkonnostních výkyvů a o příčinách i následcích syndromu vyhoření. Kromě toho se zaměříme i na nebezpečí, které hrozí díky vysokému stupni rozvoje informačních a komunikačních technologií. Oblast marketingu a marketingových praktik probereme i v souvislosti s oblastí známou jako GDPR.

Compliance program

Vše, co na setkání probereme bude zastřešeno informacemi o trestní odpovědnosti právnických osob a o obraně proti nezákonným jednáním a postupům uvnitř firmy, za které nese odpovědnost jednatel, který se může vyvinit právě přijetím compliance programu. Pokusíme se opět vytvořit přátelskou, otevřenou a tvůrčí atmosféru s možností prezentovat se a rozšířit si své portfólio obchodních vztahů.

Hlaste se

Můžete se k připravované akci opět předem nezávazně přihlásit a v takovém případě Vás budeme o čase a místě konání včas informovat ještě před tím, než zveřejníme podrobnější informace. Hlásit se můžete na našich běžných kontaktech. Budeme se těšit na to, že se nám podaří znovu nastartovat další úspěšný rok, v němž budou účastníci znovu vyzbrojeni kvalitními informacemi a dobrou přípravou.

Autor: J.Novotný