nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Covid testování všech

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Covid testování všech

13:42 30.03.2021

Poté, co jsme se dozvěděli, že se po Velikonocích musejí testovat i zaměstnanci firem do deseti osob a živnostníci, začali jsme pátrat po dokumentu, který to nařizuje.

MZČR

Na stránkách ministerstva zdravotnictví jsme našli všechna mimořádná opatření, jen ne to, které ukládá tuto povinnost firmám zaměstnávajícím do deseti osob a živnostníkům. Telefonovali jsme na všechna zveřejněná čísla, ale marně. Telefon nám nikdo nebral. Další pokus se zaměřil na ústřednu, kde nám šikovná paní poradila hledat na stránkách ministerstva obchodu. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví na stránkách ministerstva obchodu? Ale budiž!

MOČR

Na stránkách ministerstva obchodu jsme velmi brzy nalezli i dokument ministerstva zdravotnictví vydaný dne 22.3.2021 který s účinností ode dne 24. března 2021 mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 15. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN. A tím je jistě všem jasno.

Od 6.3.2021

Od 6.3.2021 se na základě předmětného mimořádného opatření musejí povinně testovat všichni zaměstnanci, kteří přicházejí na pravidelné pracoviště. Tato povinnost je současně i právem na čerpání dotací, o které se musí požádat a které mají svá pravidla.
Testování se provádí nejméně 1x za týden. Žadatel o příspěvek ve výši 60,-Kč za 1 test obdrží maximálně 240,-Kč za měsíc za osobu, což odpovídá čtyřem testům. Bude-li testováno vícekrát, bude proplaceno maximálně jen 240,-Kč. Bude-li testováno méněkrát při pravidelné účasti zaměstnance na pracovišti, půjde zjevně o porušení mimořádného opatření.
Při procesu testování se postupuje podle pokynů nazvaných Stručný průvodce samotestováním.
Doklady od nakoupených testů schválených pro samotestování si uchovávejte pro případ kontroly ze strany pojišťovny.
O testování si veďte záznam, který je součástí žádosti o proplacení testů v rozsahu maximálně 240,-Kč na osobu za měsíc, pokud byly provedeny 4 testy. Více provedených testů, jak jsme uvedli výše, se neproplácí, méně ano.
Už z podmínek čerpání příspěvku v rámci Programu na podporu provádění samoodběrných testů COVID-19 je zřejmé, že se už předem počítá s podváděním.
Podkladů pro následné kontroly je dostatek (evidence docházky, dohoda o provádění práce z domu, počet nakoupených a provedených testů....atd.) To vše dohromady pouhým srovnáváním může vytvořit obraz nesrovnalostí, které se pak budou řešit jako porušení pravidel.

Datové schránky

Již několik dní dostávají držitelé datových schránek autorizační kód pro uplatnění žádosti o příspěvek. V dotazech týkajících se toho, jak mají postupovat ti, co datovou schránku nemají, je doporučeno, aby si datovou schránku zřídili. Tím se navýšil tlak na to, aby všechny podnikatelské subjekty měly datovou schránku a tím se zjednodušila komunikace mezi podnikatelem a správou. Alternativní možnosti pro získání autorizačního kódu zveřejní zdravotní pojišťovny po 1.dubnu 2021.

A jako vždy

Po prostudování všech vydaných dokumentů jsme připraveni především našim klientům, ale i některým zájemcům kromě nich (pokud to kapacita dovolí), poskytnout on-line seminář na toto téma. Je třeba ale vzít v úvahu, že informace v této oblasti nejsou konečné a trvale platné.

Autor: J.Novotný