nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Co odhalí GDPR

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Co odhalí GDPR

12:31 04.02.2018

V této chvíli máme už opravu hodně zkušeností se zpracováním povinných dokumentů pro prokázání ochrany osobních údajů podle GDPR. Při provádění analýzy stávajícího stavu se ukazuje, jak systémově je firma řízena a jak je silná. Někdy jsou výsledky analýzy na pováženou.

Co zjišťuje analýza?

Obvykle to, že podnikatel se soustředí především na dosahování tržeb a pomíjí všechny bezpečnostní prvky, jako je zálohování dat, systémové používání složek a souborů, právní ochranu atd.. V některých případech firmy aplikují přímý marketing formou spamování, přestože to neumožňují ani naše platné předpisy. Nekoncepčnost, nepřehled v tom, co má kdo za úkol a jak jej plní, dělá z firmy snadný terč pro konkurenci, ale i pro instituce, které mohou velmi rychle odhalit porušení zákona a udělovat sankce. Smyslem analýzy není odhalovat celkový stav firmy, ale jen míru ochrany osobních údajů. Ta však s kvalitou procesů úzce souvisí.

Opatření

Cílem analýzy je najít slabá místa a přijmout opatření k jejich posílení. K jednomu problému se ale může vázat celá řada různých možností, jak problém řešit. Mají různou účinnost i cenu a je třeba volit z takových opatření, která je schopen podnikatel realizovat, protože jinak působí kontraproduktivně. U většiny našich klientů jsme na ochranu osobních dat připraveni. Nyní pomáháme i těm, kteří nás o to požádají. Cena se liší podle složitosti a náročnosti. Nejsložitější je to obvykle u těch, kteří situaci podceňují.

Každý to zvládne

Je-li podnikatel osobou s průměrným rozumem tak jak definuje občanský zákoník, měl by zpracování dokumentů prokazujících ochranu osobních údajů zládnout sám. Pokud si myslí, že to nezvládne a chce ušetřit, může vyzkoušet třeba tento kurz. Na něm se přesně dozví, jak na to.

Autor: J.Novotný