nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Co je a není daňově uznatelné?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Co je a není daňově uznatelné?

10:05 21.07.2021

Dlouholetí zkušení podnikatelé vědí, že přehled uznatelných výdajů je zakotven do § 24 zákona o daních z příjmů. Nelze však tento paragraf vnímat odtržitě od celého zákona.

Podstata uznatelnosti

Podstatou uznatelnosti výdajů je posouzení, zda, takové výdaje souvisejí s podnikatelskou činností a zda byly prokazatelně vynaloženy na zajištění dosažení a udržení zdanitelných příjmů podnikatelského subjektu. Znamená to tedy například, že náplň do tiskárny je obvykle uznatelným výdajem pro toho, kdo předmětnou tiskárnu vlastní a prokazatelně používá ke své podnikatelské činnosti, zatímco ten, kdo takovou tiskárnu nevlastní, nemůže s uznatelností takového výdaje počítat, ledaže by věrohodně prokázal, že takový výdaj musel uskutečnit pro zajištění udržení a dosažení svých zdanitelných příjmů. S tím souvisí i skutečnost, že tam kde nejsou příjmy, obvykle ani nelze uplatnit výdaje. I o této otázce by se mohlo diskutovat tak, že příjmy jsou očekávány v budoucnu, avšak s ohledem na to, že kontroly se provádějí až několik let po podání přiznání, je takový argument málo obhajitelný.

Pochybnosti

Správce daně má při své kontrolní činnosti několik důležitých nástrojů s jejichž pomocí rozhoduje. Jedním z nich je vyhledávací činnost, při které sbírá informace, které následně při kontrole může využít a pak je tu institut pochybnosti. Tu může vyjádřit k čemukoliv a důkazní břemeno pak leží na podnikateli, který má za povinnost své tvrzení jinými věrohodnými prostředky prokázat. Ani po předložení dalších důkazních prostředků nemusí být zaručeno, že správce daně tvrzení poplatníka uzná.

Doporučení

Našim klientům i účastníkům naších seminářů a přednášek doporučujeme, aby zvážili, zda uskutečněný výdaj může u správce daně vzbudit pochybnost a pokud tomu tak je, aby si obstarali dostatek věrohodných důkazů prostřednictvím fotodokumentace, záznamů okolností uskutečněného výdaje a v nejlepším případě i svědků. Takový postup doporučujeme především u uskutečňování některých pracovních cest, které mohou vzhledem k okolnostem být snadno posuzovány třeba jako výlet.

Autor: J.Novotný