nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Co byste měli vědět o řízení lidí?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Co byste měli vědět o řízení lidí?

08:37 28.01.2020

Zaměstnávat lidi není lehké a dokládají to i výsledky pracovněprávních vztahů, které nezřídka končí u soudu.

Vznik pracovního poměru

Zaměstnavatel by měl nejlépe vědět, co očekává od nově přijímaného zaměstnance i to, jaké by měl mít vlastnosti a schopnosti. Nestačí jen přečíst si životopis, který má často podobu reklamního letáku. Vstupní rozhovor je platformou pro hledání a nacházení průsečíku mezi možnostmi a požadavky a hledat mají obě strany na základě upřímné snahy o nalezení.
Splnění povinností (poučení o pravidlech, bezpečnosti a seznámení s pracovištěm a podmínkami pro výkon práce) jsou sice důležitým ale doplňkovým krokem k závažnému rozhodnutí.

Průběh pracovního poměru

Zaměstnanec by měl vykazovat znaky snahy o to, aby se co nejlépe a co nejrychleji začlenil do kolektivu a do procesů. Pokud je kolektiv nedostatečně a nesprávně řízený a motivovaný, velmi brzy dopadnou negativní vlivy i na nového zaměstnance. Kontrola výkonu a vyhodnocení je zejména pro nové zaměstnance velmi důležitým nástrojem pro jeho stabilizaci.
Motivační nástroje, které zaměstnavatel využívá pro řízení pracovního výkonu je třeba vyhodnocovat nejen u celku, ale samostatně i u nových zaměstnanců. O míře spokojenosti zaměstnavatele s pracovním výkonem zaměstnance je třeba alespoň po zkušební dobu mluvit.

Vznik a řešení problémů

Jedním z nástrojů pro řízení pracovního výkonu jsou pohyblivé složky mezd, které se vyplácejí systémově podle platné vnitřní směrnice pro odměňování. Zejména v počátcích zapracovávání je výhodné tuto složku citlivě využívat při hodnocení výkonu a to oběma směry.
Zkušení zaměstnanci, u kterých postupně dochází ke stabilizaci výkonu a úrovně mzdy si pak nastaví spotřebu v domácnosti podle dlouhodobě dosahovaných příjmů a výkyvy ve mzdách jsou pro ně často nepřekonatelným problémem. U nich se pak využívají další motivační nástroje, jakými je svěření speciálních úkolů, kariérní růst, speciální bonusy pro stabilizaci apod.

Ukončování pracovního poměru

Na mnoha pracovištích je ukončování pracovního poměru problémem pro obě strany. Nezřídka se pracovní poměr ukončuje rozporem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To pak má následný negativní dopad pro obě strany. Naopak kvalitní personální práce se může projevit v přátelském ukončení s možností následné účasti bývalých zaměstnanců na firemních akcích a to vše společně buduje dobré jméno firmy. Více podrobnosti k této problematice se dozvíte na námi pořádaných seminářích, na něž se můžete předem a nezávazně přihlásit a pak budete dostávat včasné informace o jejich přípravě a konání.

Autor: Bc. Martin Novotný