nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Chyby v pracovních smlouvách

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Chyby v pracovních smlouvách

13:20 11.04.2018

Uzavírání pracovních smluv je obvykle velmi ukvapené a odpovídá i skutečnosti, že obě strany dospěly ke konsenzu. Při tom ale vzniká řada chyb, které se mohou nevyplatit oběma stranám.

Souvislosti

V zájmu zaměstnavatele je zajistit, aby nový zaměstnanec před nástupem absolvoval vstupní lékařskou prohlídku poté, co s ním byly důsledně projednány pracovní i mzdové podmínky a obě strany se přesvědčily o tom, že volba je správná.
S přijetím do pracovního poměru souvisí celá řada nutných úkonů, jako je poučení o bezpečnosti a ochraně dat i osobních údajů, seznámení se směrnicemi, jimiž se zaměstnanec bude řídit, založení personální složky zaměstnance, přihlášení zaměstnance na institucích a zavedení do evidencí (např. pro vedení evidence docházky apod.).

Pracovní smlouva

Je třeba si uvědomit, že pracovní smlouva je dvoustranným právním aktem, že je originálním dokumentem. Měla by obsahovat konkrétní smluvní ujednání, na kterých se strany dohodly. Některá ujednání jsou z pohledu zákoníku práce povinná (např. ujednání o délce dovolené, nebo ujednání o rozvržení pracovní doby apod.). Chyby v pracovní smlouvě se projeví především v případě, kdy dojde ke sporu a viníkem chyby je zaměstnavatel, který je v pozici silnější strany.

Sankce a postihy

V průběhu výkonu práce se obvykle chyby ve smlouvě neprojevují, pokud nedojde k udání, nebo kontrole ze strany některé z institucí. Vysoké pokuty podle zákona o inspekci práce obvykle mají nižší dopad, než mnoho let trvání soudního sporu o jehož výsledku není rozhodnuto. Až teprve po konečném rozhodnutí, které přichází po všech možných odvolání je výsledek nezvratný a může dosahovat škody v milionových částkách.

Doporučení

Pro jednatele a odpovědné manažery můžeme doporučit vhodný jednodenní kurz v oblasti personalistiky, kde se pozorný posluchač dozví vše, na co je třeba dávat pozor a získá i důležité informace, pomůcky a vzory k usnadnění své velmi zodpovědné práce. Vykonávat funkci jednatele bez uvedených základních znalosti a bez obsazení odborné funkce personalisty je značně vysokým rizikem. Proto je třeba se rychle rozhodnout mezi obstaráním aktuálních právních předpisů pro samostudium a kurzem.

Autor: J.Novotný