nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Cestovní náhrady v roce 2019

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Cestovní náhrady v roce 2019

20:33 02.02.2019

Než přistoupíme ke sdělení informace o změnách, je třeba připomenout některé zásadní podmínky pro cestování podnikatelů.

Podmínky pracovní cesty

Zákoník práce ukládá dodržet zásady pro uplatnění cestovních náhrad spočívající v tom, že:

  • 1. Pracovník musí být na cestu vyslán svým zaměstnavatelem prostřednictvím příkazu k pracovní cestě, v němž určí místo, dobu a podmínky pracovní cesty. K předpokládaným nákladům poskytne přiměřenou zálohu.
  • 2. Zaměstnanec zaznamená průběh pracovní cesty a po jejím ukončení vyúčtuje skutečné náklady a podá zprávu o pracovní cestě.

Co je důležité?

Pokud správce daně při kontrole vysloví pochybnosti o předmětné pracovní cestě je důkazní břemeno na podnikatelském subjektu. Proto je třeba do písemné zprávy zachytit co nejpřesnější a ověřitelné informace. Jinak by mohlo hrozit nebezpečí neuznání výdajů spojených s pracovní cestou.

Změny v roce 2019 publikované ve Vyhlášce 333/2018 ze dne 19.12.2018.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod.
b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hod.
c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod.

Průměrná cena PHM

a) 33,10 Kč u benzinu 95 oktanů,
b) 37,10 Kč u benzinu 98 oktanů,
c) 33,60 Kč u mot. nafty.

Autor: J.Novotný