nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Cestovní náhrady 2017

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Cestovní náhrady 2017

13:22 04.09.2017

Kolem problematiky cestovních náhrad se toho napsalo více než dost. Snad by už mělo být jasno, jak se cesťák vyplňuje a jak se pracovní cesta vyúčtuje. Je třeba si ale sdělit i to, jak se pracovní cesta prokazuje.

Dobrý výdaj

Cestovní náhrady se obecně považují za dobrý podnikatelský výdaj, protože se inkasují z pokladny firmy do kapsy cestujícího bez dalšího zatěžování odvody a daněmi. Někdy to může lákat i k nadsazování a k většímu cestování na papíře, než ve skutečnosti. To by se ale finančnímu úřadu nelíbilo, protože daňově uznatelným výdajem jsou jen ty výdaje, které byly prokazatelně uskutečněné v souladu se zákonem o dani z příjmů a nikoliv jen vykázané. Důkazní břemeno je při tom na straně podnikatele, který musí umět uskutečněnou cestu prokázat a navíc prokázat, že cesta měla přímou souvislost s jeho ekonomickou činností.

Obhlídky trhu

Často se v podnikatelských výdajích objevují cesty tuzemské i zahraniční, jejichž smyslem je obhlídka trhu. Takové zdůvodnění ovšem neprospívá důvěryhodnosti, zejména pokud se obhlídka trhu provádí v letoviscích na břehu moře v letních měsících a důkazním materiálem jsou letáky z hotelů. Není a nemůže být jednotný recept na obhajobu pracovní cesty. Nejlepší pomůckou je ale představa, že si někdo takový výdaj uplatňuje z vašich peněz a a vy máte podezření, že šlo o dovolenou. Jistě v takovém případě přijdete na to, jaký důkaz je jednoznačně přesvědčivý.

Zpráva z pracovní cesty

Málokdo připojuje k vyúčtování pracovní cesty zprávu, v níž uvede podrobnosti z výsledků pracovní cesty a zejména jména a kontaktní spojení lidí s nimiž bylo jednáno a výsledek jednání. Protože pracovní cestu možná bude nutno obhájit až za několik let, velmi se doporučuje, aby k ní byla přiložená zpráva, která zvýší její důvěryhodnost a umožní zkontrolovat tvrzení podnikatele. Pokud zpráva chybí, paměť vynechává a cestu nelze obhájit, obvykle je z nákladů kontrolou vyřazena a dochází k doměrku. Tak dopadají například cesty jednatele tuzemské stavební firmy například do nějaké exotické země, navíc se sekretářkou, kdy k desetitisícovým nákladům je přiložena pouze letenka a účet od hotelu.

V zájmu podnikatele

Je v zájmu podnikatele uplatňujícího cestovní náhrady, aby je nejen dobře vyúčtoval, ale i doložil. Čím delší a dražší cesta, tím je lépe jí důkladně doložit. Finanční úřad totiž může pojmout nedůvěru a pak je na podnikateli, zda prokáže či neprokáže. Mnoho protokolů z kontroly pak obsahuje slova „....neunesl důkazní břemeno...". Komu není v této oblasti jasno, tomu můžeme doporučit zajímavý jednodenní kurz.

Autor: J.Novotný