nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Čas inventarizací

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Čas inventarizací

13:14 12.10.2021

Zase je tu doba, kdy je třeba zahájit přípravné práce na inventarizacích. Rozsah příprav je odvislý od velikosti firmy a stavu předmětů, které podléhají inventarizaci.

Povinnost provést fyzickou inventariazci

Povinnost provést inventarizaci se vztahuje na všechny podnikatelské subjekty. Fyzicky provedená inventura je součástí všech dokumentů potřebných k uzavření dalšího účetního období. Tato povinnost je daná zákonem a neprovedení fyzické inventury může znamenat nevěrohodnost účetnictví.
Většina účetních ví, že dokladovou inventuru musejí provést a v rámci dokladové inventury odstranit všechny nepřesnosti a nedostatky, které v průběhu roku vznikly. Objeví se opomenuté platby, či chybně zaúčtované položky na nesprávný účet, nebo i chybějící účetní záznamy, které v průběhu roku jaksi unikly jinak pozornému oku. Dokladová inventura ale učiní jen částečný pořádek. K dokonalosti chybí pak už jen fyzická inventura a ta obvykle objeví více problémů, než ta dokladová. Vyřazený, ale neodúčtovaný nábytek, stroje či zařízení a chybějící materiál, či zboží, které zmizelo díky nedostatečné pozornosti zaměstnavatele a ochrany firmy.

Inventarizace pohledávek

Pro podnikatele je asi nejefektivnější provedení inventury pohledávek. Ta může přinést peníze ze zapomenutých plateb od odběratelů, nebo vyjasnit sporná místa, kde úhradě brání nejasnosti, či nedorozumění. Inventurou pohledávek si firma vydobude postavení odpovědného hospodáře a pokud někdo záměrně nechce platit, tak si díky inventarizacím raději najde nějakou jinou oběť.

Obvyklé nedostatky

Často se firma spokojí s dokladovou inventurou a konstatování, že fyzický stav odpovídá stavu skutečnému. Pokud ale kontrola projeví zájem zjistit, jak byl skutečný stav zjištěn, bude se ptát na inventární soupisy, osoby, provádějící fyzický přepočet, metody inventarizace, zápisy a protokoly a v neposlední řadě se zeptá na podpisové vzory osob provádějící fyzickou inventarizaci.
Z praxe lze konstatovat, že ke škodě firmy se kontrola takových dokumentů nedočká. Nejen, že chybujícímu subjektu lze udělit sankci, ale možná ještě větším problémem je, že pokud lidé ve firmě a kolem ní vědí, že k zavedení pořádku a kontroly je vedení firmy flegmatické, otevírají se možnosti pouštět takové firmě žilou. A to lze provádět úspěšně i několik let, pokud se ztráty dramaticky nenavyšují do takové výše, až to konečně vedení firmy zapálí.

Odpovědnost

Odpovědnost za správnost účetnictví, které musí obsahovat všechny povinné dokumenty nenese účetní. Její odpovědnost končí ve správnosti zaúčtování předložených účetních případů. Odpovědnost tak nese vedení firmy a především podnikatel, nebo u právnické osoby jednatel. Odpovědnost lze delegovat a kontrolovat naplňování dílčích povinností, ale odpovědnosti se nelze zříci. Důsledky mohou být katastrofální. JE tedy na místě se zamyslet nad tím, zda alespoň jednou za čas (pokud chce firma riskovat sankce za to, že neprovádí inventury pravidelně) je na místě se podrobnou inventarizací přesvědčit, jaký je skutečný stav firmy. Na přípravu a řádné provedení inventarizace je právě nejvhodnější čas. Poradíme všem, kteří si s problematikou neví rady.

Autor: J.Novotný