nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Blíží se konec dalšího roku

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Blíží se konec dalšího roku

07:01 18.10.2019

Na tomto místě je opět čas připomenout, že konec roku není jen nervákem pro účetní, ale velkou odpovědností pro podnikatele, ať už je fyzickou, či právnickou osobou, živnostníkem nebo zaměstnavatelem.

Pohledávky a dluhy

Před koncem roku se asi většina podnikajících subjektů snaží o vyrovnání alespoň svých pohledávek a pak i dluhů, pokud je k tomu vůle. Většinou vůle je, ale chybí efektivní přístup právě k vymáhání pohledávek. Obavy ze ztráty zákazníka jsou někde větší, než škoda, kterou neplatiči působí. Násilí je naštěstí již dávno zamítnuto a tak se přistupuje k právním postupům, které dlužníka ženou do nutnosti zaplatit více, než kolik dluží, nebo ho uvrhnou do krachu. Samotný vznik pohledávek a v návaznosti na to i dluhů, je ovlivněn nejčastěji špatným zajištěním oprávněných fakturací a liknavostí nad jejich včasným vymáháním.

Inventarizace

Jednou z podnikatelských snadno ověřených povinností je i provedení fyzické inventarizace. Tam, kde prokazatelně provedena inventura nebyla, je za škodu odpovědný podnikatel i když kradl někdo jiný. Inventární soupisy realizované v souladu s povinnou směrnicí o inventarizaci rozhodují o tom, zda provedená inventura je průkazná.
Tam, jde jsou jen podepsány soupisy majetku, zboží materiálů a dalších povinně inventovaných položek je průkaznost o provedené inventarizaci nulová.

Účelovost

Unáhlené nákupy na konci roku uskutečněné s cílem rychle snížit daňovou povinnost mohou mít negativní dopady. Týká se to především reklam, u kterých jsou splněny znaky účelovosti. Spočívají například v absenci smlouvy, či její nedokonalosti, platbách v hotovosti, či uzavírání obchodů s nedůvěryhodnými subjekty. Je na místě varovat před tím, aby se ekonomická situace podnikatelského subjektu řešila na poslední chvíli a navíc unáhleně s jediným cílem - nedanit.

Bezpečnost

BOZP není strašákem z dob minulých, ale vážnou záležitostí současnosti. Zákoník práce ukládá povinnosti, které je třeba splnit i za pomoci dalších předpisů. Mezi ně patří roční hodnocení stavu BOZP, zpracovaná Analýza rizik, aktuální Kategorizace prací a proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečné práce včetně těch, kteří disponují s nebezpečnými stroji a nástroji, mezi něž patří i řízení motorových referentských vozidel.

Ochrana

Jak ochrana osobních údajů, tak i ochrana proti praní špinavých peněz je nedílnou součástí podnikatelských povinností, jejichž splnění musí být prokázáno, aby nedošlo k sankcím. Tam kde jsou vypracovány dokumenty tak, jak ukládá zákon je třeba provést jejich revizi a aktualizaci. Týká se to i všech ostatních vnitropodnikových předpisů, podle kterých běží provoz.

Výkon

Řízení pracovního výkonu je asi tou nejdůležitější podnikatelskou oblastí. Nastalo období, kdy je třeba se zamyslet nad tím, jak se dařilo pracovní výkon řídit, jak se to projevilo ve výsledcích hospodaření a co je možné učinit proto, aby se výkon zvýšil a ustály se tak hrozící výkyvy v ekonomice, které obvykle nejvíce dopadají na menší subjekty.

Compliance systém

Ochrana před trestní odpovědností právnických osob za porušování předpisů a zákonů některými lidí ve firmě a současně i komplexní ochrana zájmů podnikatele je nejlépe řešena compliance systémem, který už nyní má zaveden mnoho našich klientů k jejich spokojenosti. Poradíme i Vám, nebo pomůžeme.

Autor: J.Novotný